Tên Thánh Tên họ Tên gọi Năm sinh Năm Linh mụcsort icon Nơi làm việc Chân dung
Philipphê Nguyễn Văn Hoàng Linh mục dòng GIÁO XỨ BÌNH HÀ
GB. Phạm Văn Đồng Linh mục dòng GIÁO XỨ BUÔN HÔ
Phêrô Ngô Xuân Thinh Linh mục dòng GIÁO XỨ VINH AN
Phaolô Lương Văn Hiếu Linh mục dòng GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
Phêrô Văn Hiếu Linh mục dòng GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
Đaminh Nguyễn Hữu Hùng Linh mục dòng GIÁO XỨ TÂN LẬP
Giuse Nguyễn Văn Khiêm Linh mục dòng GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
Antôn Bùi Văn Thiều Linh mục dòng GIÁO XỨ NAM THIÊN
Giuse Nguyễn Tiến Khẩu 30.12.1940 19. 12. 1971
Philipphê Nguyễn Văn Hoàng 28.8.1968 01.01.2008 Linh mục dòng GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
GB. Nguyễn Huy Bắc 15.10.1967 01.03.2000
G.B. Cao Thanh Tâm 02.01.1962 01.03.2000 GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN
Phêrô Ngô Anh Tấn 01.04.1968 01.03.2000 GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
Phêrô Nguyễn Văn Thái 26.10.1959 01.03.2000 GIÁO XỨ VINH ĐỨC
Phêrô Nguyễn Thành Thiện 11.01.1962 01.03.2000 Linh mục hưu
Đaminh Đinh Công Tiến 02.03.1956 01.03.2000 GIÁO XỨ THUẬN HÒA
G.B. Phạm Thế Truyền 05.03.1965 01.03.2000 GIÁO XỨ KIM PHÁT
Giuse Nguyễn Văn Huỳnh 20.01.1957 01.05.2006
Giuse Đức Hướng 01.10.1962 01.3.2000 GIÁO XỨ THUẬN LỢI
P.X. Phạm Lễ 20.05.1949 02.02.1977 Linh mục hưu
M. Max. Kolbê Ngô Quang Túy 25.03.1967 02.12.2004
Giuse Nguyễn Huy Hoàng 09.7.1984 02.6.2017 GIÁO XỨ KITÔ VUA
Giuse Nguyễn Trung Luật 02.9.1982 02.6.2017 GIÁO XỨ AN BÌNH
Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh 03.02.1984 02.6.2017 GIÁO XỨ THÁNH TÂM
Phaolô Cao Đình Quang 10.6.1975 02.6.2017 GIÁO XỨ KIM HÒA
Giuse Bùi Đình Sâm 02.8.1981 02.6.2017 Giáo xứ Thiên Phước
Antôn Trần Nhân Tâm 25.01.1982 02.6.2017 GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
Giuse Đậu Quang Trung 20.12.1981 02.6.2017 GIÁO XỨ GIANG SƠN
Giuse Trần Vũ Thiên Uy 20.3.1983 02.6.2017 GIÁO XỨ EA H'LEO
Antôn Công Văn 07.8.1979 02.6.2017 GIÁO XỨ BUÔN HẰNG