Tên Thánh Tên họ Tên gọi Năm sinhsort icon Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Philipphê Nguyễn Văn Hoàng Linh mục dòng GIÁO XỨ BÌNH HÀ
GB. Phạm Văn Đồng Linh mục dòng GIÁO XỨ BUÔN HÔ
Phêrô Ngô Xuân Thinh Linh mục dòng GIÁO XỨ VINH AN
Phaolô Lương Văn Hiếu Linh mục dòng GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
Phêrô Văn Hiếu Linh mục dòng GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
Đaminh Nguyễn Hữu Hùng Linh mục dòng GIÁO XỨ TÂN LẬP
Giuse Nguyễn Văn Khiêm Linh mục dòng GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
Antôn Bùi Văn Thiều Linh mục dòng GIÁO XỨ NAM THIÊN
Phaolô Thanh Thiên 01.01.1928 15.08.1961 Linh mục đã qua đời
Matthêu Nguyễn Quang Tuấn 01.01.1959 07.01.1998 GIÁO XỨ PHÚ LỘC
Giuse Nguyễn Đình Chung 01.01.1964 24.11.2000 GIÁO XỨ TÂN LẬP
Giuse Nguyễn Văn Nhiệm 01.01.1973 27.8.2007 GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
Giuse Nguyễn Vinh Quang 01.02.1971 15.07.2009 GIÁO XỨ EA KMAR
Giuse Nguyễn Ngọc Bích 01.04.1958 12.03.1998 GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
Phêrô Ngô Anh Tấn 01.04.1968 01.03.2000 GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
Phêrô Trần Ngọc Anh 01.05.1956 24.08.1995
Antôn Thanh Lịch 01.07.1936 13.08.1963 GIÁO XỨ DŨNG LẠC
Giuse Đỗ Thái Huy 01.07.1968 05.01.2008 TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU CHÚA CỨU THẾ (Nam)
Antôn Trương Trọng Tài 01.09.1937 29.04.1965 Linh mục hưu
Đaminh Đức Hậu 01.10.1938 31.05.1966 Linh mục đã qua đời GIÁO XỨ BÁC ÁI
Giuse Đức Hướng 01.10.1962 01.3.2000 GIÁO XỨ THUẬN LỢI
PX Hoàng Văn Chương 01.11.1968 26.07.2005 GIÁO XỨ VlNH PHƯỚC
Phaolô Lưu Văn Phan 01.12.1980 25.9.2014 GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
Vinhsơn Ngô Văn Hùng 01.5.1967 03.02.2006 Linh mục dòng GIÁO XỨ KITÔ VUA
Giuse Nguyễn Tiến Sự 02.01.1933 08.06.1963 Linh mục hưu
Giuse Trần Văn Phúc 02.01.1942 29.05.1973
G.B. Cao Thanh Tâm 02.01.1962 01.03.2000 GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN
Đaminh Đinh Công Tiến 02.03.1956 01.03.2000 GIÁO XỨ THUẬN HÒA
Giuse Nguyễn Hoàng Sơn 02.03.1971 07.12.2005 Linh mục dòng GIÁO XỨ EA H'LEO
Giuse Phùng Quốc Hiếu 02.04.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ DUY HÒA