Tên Thánh Tên họ Tên gọisort icon Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Đaminh Văn Đức 05.01.1968 17.9.2009 Linh mục dòng GIÁO XỨ TÂN TIẾN
M. Albericus Trần Đình Đồng 05.08.1968 06.02.2010
GB. Phạm Văn Đồng Linh mục dòng GIÁO XỨ BUÔN HÔ
FX. Trần Văn Đoàn 08.7.1980 25.9.2014 GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
Stêphanô Nguyễn Văn Đậu 25.05.1942 27.06.1969
G.B Nguyễn Tiến Đạt 16.11.1975 20.10.2010 GIÁO XỨ VINH TRUNG
Gioan Bùi Quang Đạo 08.03.1941 29.04.1967 GIÁO XỨ CHÂU SƠN
Giuse Phan Quảng Đại 18.10.1971 26.07.2005 GIÁO XỨ TÂN HƯNG
Giuse Trần Ngọc Đại 08.10.1972 26.07.2005 GIÁO XỨ NGHI XUÂN
Gioan Luka Y Xuất 12.10.1977 02.6.2017
Giuse Huỳnh Ngọc 17.04.1967 26.07.2005 GIÁO XỨ MẪU TÂM
Giuse Hồ Ngọc 04.10.1974 20.10.2010 GIÁO XỨ PHÚ VĂN
Phêrô Nguyễn Thanh 10.5.1975 20.10.2010 GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
GB. Hoàng Nguyên 28.01.1977 02.6.2017 GIÁO XỨ THUẬN TÂM
GB. Trần Vinh 27.5.1980 25.9.2014 GIÁO XỨ THUẬN HIẾU
Đaminh Đức Văn 04.6.1961 11.4.2013 GIÁO XỨ CHÂU SƠN
Antôn Công Văn 07.8.1979 02.6.2017 GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
G.B. Trần Thượng Uyển 25.08.1971 26.07.2005 GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
Giuse Nguyễn Văn 08.01.1953 07.01.1998
Giuse Trần Vũ Thiên Uy 20.3.1983 02.6.2017 GIÁO XỨ EA H'LEO
Phêrô Nguyễn Đức Tuyên 28.11.1973 17.07.2007 GIÁO XỨ XUÂN HÒA
M. Max. Kolbê Ngô Quang Túy 25.03.1967 02.12.2004
Antôn Anh Tuấn 24.05.1971 26.07.2005 GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
Matthêu Nguyễn Quang Tuấn 01.01.1959 07.01.1998 GIÁO XỨ PHÚ LỘC
Giuse Trần Hữu Từ 25.07.1959 12.03.1998 GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
G.B. Phạm Thế Truyền 05.03.1965 01.03.2000 GIÁO XỨ KIM PHÁT
Phêrô Trần Thanh Truyền 29.8.1980 25.9.2014 GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
Giuse Bùi Văn Trường 21.04.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ XUÂN LỘC
Giuse Đậu Quang Trung 20.12.1981 02.6.2017 GIÁO XỨ GIANG SƠN
Phêrô Trần Thanh Trực 14.07.1974 20.10.2010 GIÁO XỨ BÁC ÁI