Tên Thánh Tên họ Tên gọisort icon Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Phêrô Bùi Văn Thục 15.10.1959 25.04.1994 GIÁO XỨ GIANG SƠN
Vinh Sơn Mai Hoài Thương 25.9.1974 23.08.2008 TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
Đaminh Đinh Công Tiến 02.03.1956 01.03.2000 GIÁO XỨ THUẬN HÒA
Phêrô Nguyễn Hùng Tiến 18.04.1973 26.07.2005 GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
Irênê Nguyễn Bình Tĩnh 02.07.1928 14.03.1959 Linh mục hưu
Augustinô Hoàng Đức Toàn 17.07.1941 19.12.1969
Giuse Ngọc Toàn 05.03.1964 24.11.2000 GIÁO XỨ BUÔN HÔ
Đaminh Phạm Tòng 30.01.1940 26.05.1967 Linh mục hưu
Augustinô Maria Nguyễn Văn Tra 22.06.1922 26.05.1951 Linh mục đã qua đời
Giuse Hoàng Quang Trí 14.01.1982 25.9.2014 GIÁO XỨ HÒA AN
Phêrô Trần Thanh Trực 14.07.1974 20.10.2010 GIÁO XỨ BÁC ÁI
Giuse Đậu Quang Trung 20.12.1981 02.6.2017 GIÁO XỨ GIANG SƠN
Giuse Bùi Văn Trường 21.04.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ XUÂN LỘC
G.B. Phạm Thế Truyền 05.03.1965 01.03.2000 GIÁO XỨ KIM PHÁT
Phêrô Trần Thanh Truyền 29.8.1980 25.9.2014 GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
Giuse Trần Hữu Từ 25.07.1959 12.03.1998 GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
Antôn Anh Tuấn 24.05.1971 26.07.2005 GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
Matthêu Nguyễn Quang Tuấn 01.01.1959 07.01.1998 GIÁO XỨ PHÚ LỘC
M. Max. Kolbê Ngô Quang Túy 25.03.1967 02.12.2004
Phêrô Nguyễn Đức Tuyên 28.11.1973 17.07.2007 GIÁO XỨ XUÂN HÒA
Giuse Nguyễn Văn 08.01.1953 07.01.1998
Giuse Trần Vũ Thiên Uy 20.3.1983 02.6.2017 GIÁO XỨ EA H'LEO
G.B. Trần Thượng Uyển 25.08.1971 26.07.2005 GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
Đaminh Đức Văn 04.6.1961 11.4.2013 GIÁO XỨ CHÂU SƠN
Antôn Công Văn 07.8.1979 02.6.2017 GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
GB. Trần Vinh 27.5.1980 25.9.2014 GIÁO XỨ THUẬN HIẾU
Giuse Huỳnh Ngọc 17.04.1967 26.07.2005 GIÁO XỨ MẪU TÂM
Giuse Hồ Ngọc 04.10.1974 20.10.2010 GIÁO XỨ PHÚ VĂN
Phêrô Nguyễn Thanh 10.5.1975 20.10.2010 GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
GB. Hoàng Nguyên 28.01.1977 02.6.2017 GIÁO XỨ THUẬN TÂM