GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU

Năm thành lập: 
15.08.1957
Bổn mạng giáo xứ: 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giới thiệu: 

I. Tên Giáo Xứ:
1) Giáo Xứ Quảng Nhiêu
2) Địa chỉ: thôn Tiến Cường Xã Quảng Tiến, H. CưM’Gar, tỉnh Daklak.
3) Hạt: Daklak I.

II. Thành lập Giáo Xứ
1) Thành lập Giáo Xứ năm: 1957
2) Ngày xây dựng nhà thờ đầu tiên: năm 1957
3) Bổn mạng Giáo Xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

III. Số giáo dân lúc thành lập:
1) Số giáo dân khi thành lập: 80 giáo dân, 30 hộ Công giáo
2) Gốc từ đâu đến: Từ Quảng Nam di cư vào

IV. Linh Mục Sáng Lập giáo Xứ
1) Linh mục sáng lập: Cha AnTôn() Phạm Quang Tạo (1957 - 1961)

2) Các Linh mục quản xứ tiếp theo:
a) Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh (1961 - 1967)
b) Cha Gioakim() Nguyễn Đức Oánh 1967
c) Cha Antôn Trương Trọng Tài 1967 - 1969
d) Cha Đaminh Phạm Bá Tòng 1969 - 1971
e) Cha Phêrô() Nguyễn Văn Hóa (1971 - 1990)
f) Cha Phanxicô-Xavie Phạm Bá Lễ ( 1990 - 1996)
g) Cha Gioan Nguyễn Sơn, Quản Xứ (1996 - 2015)

3) Các linh mục Phó xứ:
a) Cha Đaminh Nguyễn Văn Thành (1998 – 2006)
b) Cha Phêrô Đỗ Đình Dục (2005 - ……)

c) Cha Antôn Phạm Quang Lâm (2013...) (cha phó xứ hiện nay)

V. Nhà thờ hiện tại được xây dựng, trung tu.
1. Khởi công xây dựng lại năm: 1994
2. Ngày: 17 / 5 / 2000. khánh thành nhà thờ.
3. Tổng số giáo dân hiện nay: 13.808
- Kinh: 6150 người, 1272 hộ
- Êđê: 5722 người, 1015 hộ
- Sêđăng: 1936 người, 331 hộ.

4. Đời sống kinh tế của giáo dân (ngành nghề)
a) Đời sống kinh tế của giáo dân: ổn định
b) Ngành nghề: chủ yếu sống bằng nghề: trồng cây công nghiệp (cây cafê)

VI. Giáo Xứ có các giáo họ, giáo điểm sau
Giáo Xứ có 14 Giáo Họ, 01 giáo khu. 01giáo điểm
- Giáo Họ Thánh Tâm: 40 hộ, 188 giáo dân, có đền Đức Mẹ CưM’Gar
- Giáo Họ Ký Phước: 58 hộ, 246 người
- Giáo Họ Nam Phong: 208 hộ, 985 người
- Giáo Họ Bình Châu: 85 hộ, 395 người, có đền Đức Mẹ Bình Châu
- Giáo Họ Phú Học: 75 hộ, 300 người, có đền Thánh AnTôn
- Giáo Họ Giuse: 105 hộ, 500 người
- Giáo Họ Mân Côi: 150 hộ, 850 người
- Giáo Họ Phanxicô-Xavie: 97 hộ, 576 người
- Giáo Họ Vinh Tân: 209 hộ, 939 người. Đã có nhà nguyện
- Giáo Họ PhaoLô: 116 hộ, 607 người
- Giáo Họ Gohan batista (Ea Tul) của ngườI Êđê: 1015 hộ, 5722 người
- Giáo Họ Kon h’ring của ngườI Sêđăng: 267 hộ, 1625 người. Đã có nhà nguyện
- Giáo Họ Ea Đing, Ea tar: 60 hộ, 219 người
- Giáo Họ Ninh Phát: 17 hộ, 80 người
- Giáo Khu Phêrô (Ea Pốk): 52 hộ, 265 người
- Giáo điểm buôn Luk của người Sêđăng: 64 hộ 311 người. Đã có nhà nguyện

VII. Các đoàn thể công giáo tiến hành các đoàn thể khác:
1) Hội Legio:
a. Thành lập năm : 2002
b. Bổn mạng: Đức Mẹ chịu truyền tin
c. Ngày kính: 25 / 4 /
2) Giới Gia trưởng:
a. Thành Lập ngày: 01 / 5 / 2000.
b. Bổn mạng: Thánh Giuse thợ

3) Giới Hiền mẫu:
a. Thành lập ngày: 27 / 8 / 1997
b. Bổn mạng: Thánh Nữ Mônica (27 / 8)

4) Giới trẻ:
a. Thành lập ngày: 18 / 8 / 2005
b. Bổn mạng: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và Phêrô Hoàng Khanh

5) Hội bác ái:
a. Thành lập ngày: 15 / 8 / 2004
b. Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

VIII. Cơ sở văn hóa – xã hội:
Giáo xứ đang xây dựng Nhà tình thương, trường mầm non, (02 phòng) tại đội 4, buôn H’Ring, xã Ea H’Đing, H, CưM’Gar

IX. Quỹ học bổng
1. Năm học 2007 – 2008, giáo xứ cấp 50 xuất.
2. Phân phát 12.000 cuốn vở tập và bút viết cho các em.
3. Năm học 2008-2009 dự trù cấp 70 xuất học bổng.

* Phần bổ sung:

- Năm 2014: Cha phó Giuse Trần Xuân Thọ

- Tháng 1/2015: Cha GB. Nguyễn Đình Lượng, quản xứ

- Tháng 7.2017: Cha phó Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2014
2017
Địa chỉ: 

thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, H. Cư M’Gar, tỉnh Daklak.

Giáo hạt Buôn Hô
Bản đồ: