Phêrô Trần Ngọc Anh

Năm sinh: 
01.05.1956
Năm Linh mục: 
24.08.1995
Chức vụ: 
Giáo sư Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang
Địa chỉ: 

60 Lý Nam Đế, P. Phước Long

Địa chỉ: 

Hộp thư 61 Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 
0905.575 268
Email: 
ngocanh7 [at] gmail [dot] com