Anrê Lê Trần Bảo

Năm sinh: 
08.09.1941
Năm Linh mục: 
21.12.1967
Ngày qua đời: 
14.02.2017
Chức vụ: 
Quản xứ Phước Sơn
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
Địa chỉ: 

P. Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước

Điện thoại: 
0986 232 464
Email: 
anrebao1941 [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Ngày 12.3.2013: Chuyển về Quản xứ Phước Sơn

An nghỉ trong Chúa ngày 14.02.2017