NẾU

Lc 12,32-48

Nếu một mai con khôn lớn

Chúa gọi con đến với Ngài

Giữa bao lo toan bề bộn

Lòng con như ánh nắng mai

 

Nếu sau này con già yếu

Chúa gọi thì con xin thưa

Lòng con như thời niên thiếu

Tình yêu như trái được mùa

 

Con chỉ xin một điều này

Bất cứ lúc nào Chúa gọi

Con sẽ đến bên và nói

Suót đời con luôn theo Ngài

ĐA MINH THIÊN SA

Tin/Bài liên quan