Thơ, Văn, Âm nhạc

LỜI KITÔ HỮU

Ki-tô hữu sống Lời Chúa dạy
Phản chiếu Lời tinh nhạy tín trung
Việc làm lời nói thủy chung
Có thì nói có chân dung người lành.

NHƯ NGƯỜI GIỮ CỬA

Như người giữ cửa lo canh thức
Đón chủ về vào lúc chẳng hay
Bên trong cánh cửa đêm ngày
Chúa ơi con đợi canh chày nôn nao

GIÊSU VUA TÌNH YÊU

Con chúc tụng Đức Vua cao cả
Vương triều Ngài Thập Giá chiến công
Nước Ngài biên giới cõi lòng
Hồn con khát Chúa luôn trông ngóng Ngài

LÀ NGỌN NẾN... MONG MANH... TRONG ĐÊM...

Khi nhìn vào một ngọn nến đang cháy, bạn nghĩ gì? Tôi thì sẽ nghĩ đến câu chuyện mà anh đã kể, một đêm bên khung cửa sổ nhạt nhòa mưa thu trong một góc quán café nhỏ ở đường Hồ Xuân Hương.

CÔNG DÂN THỨ BẢY TỶ

Thế giới đón người tròn bảy tỉ
Trái đất lành yêu quý anh hài
Công dân bảy tỉ là ai
Giàu nghèo nam nữ tương lai ẩn hình.

TÌNH YÊU TỬ ĐẠO

Ai muốn theo tôi phải bỏ mình
Vai mang thập giá quyết hy sinh
Ai liều mất mạng vì tin Chúa
Sẽ cứu mạng mình cứu đệ huynh

NÉN VÀNG ÂN SỦNG

Chúa ban phát nén vàng ân sủng
Tùy khả năng làm lụng sinh lời
Khôn ngoan vun đắp cơ ngơi
Dại khờ đào lỗ chôn đời xuân xanh.

HÙNG CA

Dòng sang chức phẩm cũng sang
Xứng hàng tể tướng hiên ngang pháp trường.
Cõi trần trong lúc tang thương
Công danh chức trọng, bốn phương anh hùng.

LẬN ĐẬN

Nhìn những dòng người tấp nập đến và đi trên con đường, tôi nghĩ về những cuộc đời lận đận, lao đao. Bao giờ mới thực sự hết lận đận lao đao và tôi nghĩ về cuộc đời.

MÙA THU

Cũng như gió thổi thu sang Con người sẽ thấy ngày tàn đến nơi Một khi cái chết qua rồi Dấu vết để lại là thời gió đông