Thơ, Văn, Âm nhạc

LẠY CHÚA, CHÚA BIẾT RÕ ĐỜI CON

Lạy Chúa, trưa hôm ấy Người đi đâu mà đến bờ giếng,
Xin con làm gì thứ nước lã trần gian.
Sao Chúa không vào nơi cung điện huy hoàng,
Đến với nhà của những người giàu sang phú quí,
 

Theo gương Thánh cả Giuse

Đấng khiêm nhu tuyệt diệu,
Đức tín thành mở lối hướng trời cao
Gốc Gie-sê sinh hoa trái ngọt ngào
Dòng Đa-vít khơi mào ơn cứu độ.
 

TỘI LỖI và HỒNG ÂN

Vì một người sa ngã. Cả nhân loại khổ đau

Là do Tội Nguyên Tổ. Ảnh hưởng đến ngàn sau
 

SÁM HỐI VÀ CANH TÂN

Từ cõi hư vô Chúa đưa con vào cuộc sống
Trên một hành tinh thơ mộng
Bốn mùa xuân ha. thu đông
Mưa thuận gió hòa, phong ba bảo tố
 

Ngày Quốc tế Phụ nữ: Phẩm vị Phụ nữ

Mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ – 08/3
Hỏi người phụ nữ là ai?
Phụ nữ hình ảnh Chúa Trời tối cao
Từ thưở sáng tạo trăng sao
Phụ nữ đã được Chúa trao phẩm quyền:
 

Mừng kính Thánh Giuse

Hoa hiên đỏ thắm tháng ba

Bằng lăng tim tím ra hoa chuyển hè.

Mừng kính thánh Cả Giuse

Cuộc đời công chính vẹn bề tín trung.

TÌNH YÊU KHÔNG GIÀ

Xin bà ngồi sát cạnh đây. Không nói gì cả, cứ ngồi vậy thôi Chúng ta chỉ cần có đôi Thêm một lần nữa ta ngồi chờ đêm Bây giờ công việc đã xong Chúng mình đáng được hân hoan cỏi lòng.
 

VAY MƯỢN

Thông thường chúng ta cho là chủ nợ bao giờ cũng chiếm ưu thế đối với con nợ. Nền kinh tế tư bản đảo lộn trật tự này vì có sự lẫn lộn giữa chủ nợ và con nợ. Con nợ lại chính là chủ nợ và chủ nợ cũng là con nợ. Hai bên đều là chủ của nhau và hai bên đều là con nợ của nhau.

CAO NGUYÊN DAK LAK NGÀY XƯA

Nơi đây đất đỏ ba dan. Cao nguyên Đak lak ngút ngàn rừng xanh. Hai mùa mưa nắng mỗi năm. Mưa trơn như mỡ, nắng chang bụi mù
 

YÊU THƯƠNG ĐỜI

Yêu cha, yêu mẹ, với tôi là một tình yêu tự nhiên, không có vấn đề cố gắng hay không cố gắng. Yêu cha mẹ, điều ấy đương nhiên quá. Nhưng nếu phân tích ra, thì