Audio

Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Nam Xuân

Trình bày: 
Lm Stephanô Nguyễn Văn Đậu

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Kỷ niệm 8 năm tấn phong Giám mục của Đức Cha Giáo phận BMT

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Thánh lễ Tạ ơn Kim khánh Linh mục Cha Gioan Bùi Quang Đạo

Trình bày: 
Lm Gioan Bùi Quang Đạo

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Thánh lễ vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ĐGM chủ sự đi đàng Thánh Giá tại Giang Sơn

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Suy Ngắm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Thánh lễ Tiệc ly

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Thánh lễ Truyền Dầu 2017

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.