Bài giảng

Lễ Truyền Tin

Lễ kính THÁNH CẢ GIUSE

Thánh lễ Minh niên Xuân Đinh Dậu - 2017

Thánh lễ an táng Cha Phêrô Trương Văn Khoa

GĐ.LBT: Thánh lễ viếng Cha Phêrô Trương Văn Khoa

Bài giảng Đặt viên đá Nhà thờ Nghi Trung

Bài dẫn Lễ đêm Giáng Sinh 2016

Bài giảng Lễ đêm Giáng Sinh 2016