Góc nhìn Kitô hữu

QUYỀN LỰC

Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy xét lại “cái tôi” trong mối tương quan với Chúa và với anh chị em mình. Mỗi chúng ta đều được Chúa trao ban một phần quyền lực. Có thể đó là người cha người mẹ trong gia đình. Có thể đó là người đứng đầu một cộng đoàn, một tổ chức. Có thể...

Tôi mù hay sáng…

Chúa Nhật IV – MC – A

Tông đồ Gio-an nói: “Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta… cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta” (1Ga 4, 8-10).

Hãy khát mong Chúa…

Chúa Nhật III – MC – A

“Đức tin Kitô không phải là một học thuyết hay triết lý, mà là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu”. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ sáng ngày thứ hai 28-11-2016 tại Nguyện đường Thánh Marta.

Hãy vâng nghe Lời Người

Chúa Nhật II – MC – A

Trong kinh tin kính, chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời”. Và, Kinh Thánh cho chúng ta biết, Ngài là Đấng từ trời xuống và là “Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”.

Lời Chúa: bửu bối chế ngự cám dỗ.

Chúa Nhật I – MC – A

Ông Gióp, một nhân vật trong Cựu Ước, nhận định rằng “Đời sống con người trên mặt đất chỉ là một cám dỗ liên lỉ”.

Hãy ký thác đường đời cho Chúa…

Chúa Nhật VIII – TN – A

Thời chiến quốc, có một nhân vật tên là Ngũ Tử Tư. Là con thứ của Ngũ Xa, đại thần nước Sở. Ngũ Xa vì chỉ trích Sở Bình Vương mà cả nhà bị sát hại. Trong cơn đại nạn đó, chỉ một mình ông ta trốn thoát.

TRUYỀN THỐNG

Tin Mừng tường thuật trong thời gian công khai đi rao giảng Chúa Giêsu không ít lần phớt lờ, đúng hơn là đã nhiều lần cố tình vi phạm truyền thống của người Do Thái.

Tha và nhịn…

Chúa Nhật VII – TN – A

Đức tin Công Giáo dạy chúng ta tuân giữ “Mười điều răn của Đức Chúa Trời”, cũng như tuân giữ “Sáu điều răn Hội Thánh”. Và, đức tin Công Giáo còn kêu gọi chúng ta phải biết “thương người” với mười bốn lời truyền dạy, những lời truyền dạy quen được gọi là “thương người có mười bốn mối”.

Hãy kiện toàn hóa lề luật…

Chúa Nhật VI – TN – A

Sau ba mươi năm sống ẩn dật tại làng quê Na-da-rét, Đức Giê-su bắt đầu ra đi rao giảng Tin Mừng. Theo Kinh Thánh ghi lại, thì, những lời giảng dạy của Ngài đã làm cho “Thiên hạ sửng sốt… vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư”.

Tại sao ta không là “muối cho đời?”

Chúa Nhật V - TN – C

Thánh Gia-cô-bê có nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Sống đức tin, nói theo cách khác, sống đạo là một việc hết sức quan trọng và cần thiết của một người Ki-tô hữu.