Học hỏi Kinh Thánh

Bí tích hòa giải

Sự hòa giải liên tục trong cuôc sống kitô, tự nó, đã thuộc trật tự bí tích rồi, bởi các cấu trúc giao ước trong nhiệm cuộc cứu độ mới. Trong nền tảng nó là bí tích và giáo hội trong nghĩa ơn thánh khiến cho kẻ có tội cảm nhận được sự hối lỗi đích thật đụng chạm tới con người như là chi thể của Giáo Hội hay đang tiến tới với Giáo Hội

Việc cử hành sám hối đền tội chung trong Giáo Hội

Liên quan tới các hình thức sám hối đền tội các Hội Đồng Giám Mục đó đây trên thế giới đã gợi ý nhiều hình thức mới, phù hợp hơn với thời đại và tâm thức cũng như sự nhậy cảm của con người thời nay. Bình thường đó là quyên góp tiền bạc để trợ giúp các dân tộc nghèo, hay các nạn nhân thiên tai đó đây trên thế giới.

“Lời chứng” và “làm chứng” của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng Gio-an

Trong số các môn đệ Đức Giê-su trong Tin Mừng Gio-an, chỉ có người môn đệ Đức Giê-su yêu mến hiện diện dưới chân thập giá. Sự hiện diện quý báu đó đã làm cho môn đệ này trở thành chứng nhân trực tiếp về cuộc Thương Khó của Đức Giê-su.

Vai trò của Giáo Hội trong cuộc sống hòa giải của Kitô hữu

Giáo Hội khiến hiện diện trở lại lời đề nghị ơn cứu rỗi và kêu mời hoán cải của các ngôn sứ thời cựu ước, và khi thời gian tới hồi viên mãn, trong các lời rao giảng của Ngôi Lời nhập thể làm người. K

Sám hối xưng thú tội lỗi là tái giao hòa và hiệp thông với Thiên Chúa

Như chúng ta đã thấy, khi phạm tội con người bẻ gẫy các tương quan với chính mình, với Thiên Chúa, với tha nhân, và với thiên nhiên vạn vật. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi con người và đã hứa ban Đấng Cứu Tinh

Bí tích giải tội là bí tích của sự hòa giải và hiệp thông

Tội kiêu căng muốn bằng Thiên Chúa đã khiến cho con người biến thái và làm đổ bể các tương quan của nó với chính mình, với Thiên Chúa, với tha nhân và với mọi thụ tạo khác. Thiên Chúa trở thành kẻ thù, mà con người muốn khai trừ khỏi con tim và cuộc sống của nó

Việc công bố đền tội công khai trong lịch sử sám hối

Nếu tín hữu phạm các tội trọng, thì có hình thức đền tội công khai, bằng cách mang áo của những hối nhân, không đựơc lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh thể. Khi tham gia các lễ nghi hay xuất hiện trong một số nơi công cộng

Vài nét lịch sử liên quan tới đề tài sám hối và hối nhân

Trong thói quen của Giáo hội thời khai sinh bí tích Rửa Tội không chỉ tha mọi tội cho tín hữu, mà cũng dẫn đưa họ vào việc tham dự vào mầu nhiệm sám hối sự vượt qua của Chúa Kitô nữa. Mỗi một kitô hữu, trong một cách thức nào đó, là một hối nhân trong nghĩa thiêng liêng

Từ ngữ diễn tả “tình yêu” và “tình bạn” trong Tin Mừng Gio-an

Trong toàn bộ Tin Mừng thứ tư, có hai lần động từ “agapaô” (yêu mến) được dùng theo nghĩa tiêu cực: “Yêu mến bóng tối” (3,19) và “Yêu mến vinh quang của con người” (12,43).

Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước

Trong Thánh Kinh Tân Ước Đức Giêsu, ngôn sứ thành Nagiarét đã bắt đầu cuộc sống rao giảng Tin Mừng với lời mời gọi mọi người sám hối: ”Thời kỳ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã tới gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).