Hội nhập văn hóa

Hiếu...

Lễ thánh Mônica năm nay trùng ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Dù có nguồn gốc từ Phật giáo nhưng những năm gần đây, đã có nhiều giáo xứ tổ chức các hoạt động nhằm tri ân cha mẹ, ông bà

Nghi thức lễ Gia Tiên (3&4)

Chúng con được sinh ra đời và lớn khôn nên người là nhờ công đức các ngài để lại. Vậy giờ đây trước vong linh các ngài, chúng con kính dâng lên các ngài lòng tri ân cảm đội

Nghi thức lễ Gia Tiên (2)

Bàn thờ ông bà tổ tiên để dưới bàn thờ Chúa, không chưng bày những thứ nặng phần mê tín, nên chưng hoa, nến, để sẵn bát hương.

Nghi thức lễ Gia Tiên (1)

“Ân cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang”

Hội nhập văn hóa hay “Tây hóa”

Tên là từ đặt riêng cho một người hay vật để phân biệt người này với người kia, vật này với vật khác. Theo Thánh Kinh, Thiên Chúa gọi từng người bằng “tên” của họ. Tên chính là hiện thân, là dấu chỉ phẩm giá của người mang tên đó. Vì thế, tên là thánh thiêng và cần được tôn trọng

Hội thảo “Tôn kính Tổ tiên”, Kỷ niệm 50 năm áp dụng Huấn thị “Plane compertum est” về tôn kính ông bà tổ tiên

Hôm nay kỷ niệm 50 năm thông cáo của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam áp dụng Huấn thị Plane compertum est, thừa ủy nhiệm Hội đồng Giám mục Việt Nam, Uỷ ban Văn hoá trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo về Lòng tôn kính Ông bà Tổ tiên tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn

50 NĂM THỜ CÚNG TỔ TIÊN - 4

Đã 25 năm rồi, chưa năm nào Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được mừng trọng thể đúng vào chính ngày 24-11, kể cả năm 2013 này, khi ngày ấy trùng vào Chúa nhật. Chúa nhật cuối năm phụng vụ là để mừng lễ Chúa Kitô Vua, cho nên Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam buộc lòng phải cử hành sớm đi một tuần, vào Chúa Nhật 33 Quanh Năm

50 NĂM THỜ CÚNG TỔ TIÊN - 2

Kỵ giỗ khiến bà con lương dân chạm phải một bí ẩn về mặt tâm linh: Một đàng trực giác thấy người thân chưa siêu thoát, còn phải được thanh luyện (đến hết đời thứ năm), một đàng lại thấy có thể xin họ độ trì? Làm sao họ có thể độ trì được ai khi họ chưa siêu thoát….

50 NĂM THỜ CÚNG TỔ TIÊN - 1

Với bầu khí hiệp thông với các đẳng linh hồn trong tháng 11, loạt bài bất ngờ được mang một tên mới: “50 năm thờ cúng Ông Bà” để nhấn mạnh hơn tới cuộc kỷ niệm “Plane compertum est” đang đến. Tuy nhiên, các bài chia sẻ vẫn tiếp tục được đánh số thứ tự nối theo loạt bài trước để việc loan báo Tin mừng cho Dòng họ và việc hội nhập Đạo Hiếu vào Tin mừng là một.