Thánh nhạc

50 năm Hồng Ân

Album Lời Kinh Đồng Nội​

Album Cảm Tạ Hồng Ân 50 Năm Giáo Phận

50 năm Hồng Ân - master

Ngàn Vạn Lời Ca Cảm Tạ

Tiếng lòng dâng 14

Chúa là cùng đích đời con

Thánh Vịnh

Hoa Trắng

Xin Xót Thương