Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 23 TN A

“Nếu ở dưới đất,
2 người trong anh em hợp lời cầu xin
bất cứ điều gì, thì Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời sẽ ban cho”
Tin Mừng thánh Mátthêu Mt 18,19

Vui Học Thánh Kinh CN 23 TN A

“Nếu ở dưới đất,
2 người trong anh em hợp lời cầu xin
bất cứ điều gì, thì Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời sẽ ban cho”
Tin Mừng thánh Mátthêu Mt 18,19

Vui Học Thánh Kinh CN 22 TN A

“Ai muốn theo thầy,
phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24

Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN A

"Thầy là Đấng Kitô,
Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16

Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2017 Hỏi Thưa – Trắc Nghiệm & Đề Thi

21. Giáo phận Ban Mê Thuột ngày nay, là nơi định cư của ba sắc tộc chính nào ?
- Sắc tộc Êđê ở vùng Đắk Lắk, Sắc tộc M’Nông ở Quảng Đức (Đăk Nông) và Sắc tộc S’Tiêng vùng Phước Long.

Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN A

"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được vậy."
Tin Mừng thánh Mátthêu 15,28

Vui Học Thánh Kinh CN 19 TN A

“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 14,33

Vui Học Thánh Kinh 67 Bốn Tin Mừng Trắc Nghiệm

“Ai yêu mến Thầy
thì sẽ giữ lời Thầy”.
Tin Mừng thánh Gioan 14,23

Vui Học Thánh Kinh CN 18 TN A

"Họ không cần phải đi đâu cả,
chính anh em hãy cho họ ăn."
Tin Mừng thánh Mátthêu 14,16

Vui Học Thánh Kinh CN 17 TN A

“Tìm được 1 viên ngọc quý,
ông ta ra đi,
bán tất cả những gì mình có
mà mua viên ngọc ấy”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 13,46