Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh lễ Chúa Thăng Thiên A

“Anh em hãy đi
và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 28,19

Vui Học Thánh Kinh CN 7 PS A

"Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô."

Vui Học Thánh Kinh CN 6 PS A

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy,
kẻ ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”
Tin Mừng thánh Gioan 14,21

Vui Học Thánh Kinh CN 5 PS A

“Chính Thầy là con đường,
là sự thật và là sự sống”
Tin Mừng thánh Gioan 14,6

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 6

1067. Hỏi : Đức Giáo hoàng nào đã phong hiển thánh cho các vị tử đạo Việt Nam ?
- Thưa : Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 5

985. Hỏi : Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá tiền thân của  Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình là ai ?
- Thưa : Giám mục Paul Leon Seitz.

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 4

535. Hỏi : Giáo hạt Gia Nghĩa (các Giáo xứ thuộc Huyện Đăk Song, Tx Gia Nghĩa, Đăk R’Lấp, Đăk Glong, Tuy Đức ) (2016) gồm những giáo xứ nào ?
- Thưa : Giáo xứ Bình Hà, Bùi Phát, Gia Nghĩa, Hòa An, Hòa Tiến, Hương Sơn, Kiến Hòa, Nghi Lập, Nghi Trung, Nghi Xuân, Nhân Cơ, Quảng Phúc, Thánh Linh, Thiên Ân, Thiên Hoa, Thiên Phước,Trung Nghĩa.

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 3

141. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay (2016) gồm có bao nhiêu Giáo hạt ?
- Thưa : 8 Giáo hạt.

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 2

111. Hỏi : Năm 1961, tượng đài Đức Mẹ Giang Sơn được linh mục nào khởi công ?
- Thưa :  Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Nghị.

Vui Học Thánh Kinh CN 4 PS A

“Tôi là cửa cho chiên ra vào.
Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”
Tin Mừng thánh Gioan 10,7-9