Chia sẻ Mục Vụ

Ý cầu nguyện tháng Mười của Đức Thánh Cha: Cầu cho các nhà báo

Hãy hiệp ý với Cha trong ý chỉ cầu nguyện này, để các nhà báo khi tác nghiệp có thể luôn được thúc đẩy bởi việc tôn trọng sự thật và cảm thức mạnh về đạo đức.

Ngày thứ ba ĐTc viếng thăm Georgia và Azerbaigian

Chúa Nhật 2-10 là ngày chót trong chuyến công du mục vụ ba ngày của ĐTC Phanxicô tại hai nước Georgia và Azerbaigian. Từ thủ đô Tbilisi Georgia ĐTC bay sang thủ đô Baku của Azerbaigian.

Cần một trái tim biết thương xót theo thánh ý Chúa

Để là linh mục tốt, tôi cần rất nhiều điều. Theo tôi, điều cần nhất là có một trái tim biết thương xót. Nhờ đó, tôi mới có thể sống tốt điều răn mới mà Chúa Giêsu trao cho tôi : “Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con”

Mỗi người chúng ta cũng phải trở nên những người thợ trong cánh đồng lúa để loan báo Tin Mừng đến cho hết thảy mọi người

Ðức Thánh Cha Phanxicô nói rằng mỗi người chúng ta hãy biết nài xin sự giúp sức của Thiên Chúa trước cánh đồng lúa chính vàng, và chính mỗi người chúng ta cũng phải trở nên những người thợ trong cánh đồng lúa ấy để loan báo Tin Mừng đến cho hết thảy mọi người.

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Đêm Giáng sinh

ĐTC đặc biệt nhắn nhủ các Kitô hữu hãy có lòng thương xót: “Trong một nền văn hóa vô cảm thường dẫn đến chỗ tàn nhẫn, mong sao chúng ta biết sống tinh thần đạo đức, đầy lòng vị tha, cảm thông, và thương xót, được kín múc nơi nguồn suối cầu nguyện hằng ngày"

Thượng Hội Đồng, ngày thứ mười một, 16 tháng Mười, 2015

Lên tiếng về sự quan trọng của việc đào tạo các gia đình tốt lành ngày nay, Đức Giám Mục Thornton nói: “Làm thế nào ta có thể khuyến khích mọi cá nhân thành môn đệ của Chúa Giêsu Kitô? Đối với tôi, đó là tập chú cần có.

ĐTC chủ sự kinh chiều với linh mục tu sĩ New York

Chiều thứ năm, 24-9-2015, ĐTC Phanxicô đã giã từ thủ đô Washington, và bay tới thành phố New York, và hoạt động đầu tiên của ngài tại đây là hát kinh chiều với hàng ngàn LM, tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận New York.

ĐTC KHÍCH LỆ CÁC HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ ĐƯỜNG PHỐ

ĐTC khích lệ mọi nhân viên hoạt dộng trong lãnh vực mục vụ đường phố kiên trì trong sứ mệnh trợ giúp các phụ nữ và trẻ em phải sống trên đường phố và bị khai thác bóc lột.

Đức Thánh Cha đề cao liên hệ chặt chẽ giữa đạo lý và mục vụ

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị thần học quốc tế ở Buenos Aires, ĐTC nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa đạo lý và mục vụ.

ĐTC cầu nguyện cho các tín hữu Kitô hiệp nhất

ĐTC Phanxicô cầu xin Chúa ban cho tất cả các tín hữu Kitô thành tâm tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và cộng tác phục vụ nhân loại.