ĐỨC GIÊ-SU NGƯỜI NA-DA-RÉT (Mt 2, 13-23 CN LỄ THÁNH GIA THẤT)

ĐỨC GIÊ-SU NGƯỜI NA-DA-RÉT
(Mt 2, 13-23 CN LỄ THÁNH GIA THẤT)

Đức Giê-su người Na-da-rét
Na-da-rét có cái gì hay chứ?!
Na-da-rét rạng ngời thiên tình sử
Tình tự trao Gia Đình Thánh an bình
Ma-ri-a Giu-se  nhuần phúc vinh
Nhạc trầm bổng lời thánh kinh thánh vịnh
Trời yêu Đất hòa mình vào thế sự
Học ăn nói gói mở thông ngôn ngữ
Cung khiêm hiền nhịp dung thứ yêu thương
Giê-su yêu Na-da-rét quê hương

Na-da-rét lừng danh Đại Ngôn Sứ
Đỉnh Ta-bor vinh dự Đấng Tiên Tri
Ê-li-a Mô-sê được yêu vì
Vị Tiền Hô thực thi điều công chính
Ngài trổi vượt, Đại Ngôn Sứ quyền bính
Tròn giao ước đỉnh Can-vê Cứu Độ
Lời Thiên Chúa dẫn con vào chính lộ
Hoa Tin Mừng nở rộ mùa thiên ân

Na-da-rét uy linh Vị Thượng Tế
Dòng Áp-ra-ham, Men-ki-sê-đê
Ngài hiến chính thân mình làm của lễ
Tế một lần để cứu cả vũ hoàn
Bàn tiệc Lời, Mình Máu Chúa truyền loan
Từng giây phút cử hành toàn thế giới
Thánh lễ là điểm tới của tạo thành
Chúa Ba Ngôi nguồn hạnh phúc trinh thanh

Na-da-rét huy hoàng Ngôi Thái Tử
Con Thiên Chúa chọn Đất làm ngai ngự
Bê sói gặm cỏ sáng danh Mục Tử
Áo máu, gậy sậy, mũ gai, tiệc giấm
Tim mở toang nhuần thấm ơn thứ tha
Vua nói với con: Thiên Chúa là Cha
Nhiệm lạ quá, con: hoàng tử, công chúa?!
Chìa dấu đinh: muôn thủa Cha yêu con!

Na-da-rét đơn nghèo Vị Khách Lữ
Đói rét tả tơi hỏi con tình tứ:
“Em có muốn làm cung son Chúa ngự?"
Con cảm thương tư lự rồi bằng lòng
Nguyện xin Ngài luyện con nên trinh trong
Cùng Giáo Hội viết tiếp dòng thánh sử
Tin Mừng reo nối vòng tay viễn xứ
Cảm ơn Ngài đồng ngôn ngữ yêu thương

Na-da-rét ân duyên đẹp lắm chứ
Điểm Đất Trời dệt tình sử thánh thiêng!!!

Cát Vàng - 26/12/2013

 

LỜI CA TỤNG KHỞI ĐẦU NGÀY SỐNG
(Lc 1, 67-79)

Lời ca tụng khởi đầu ngày sống
Da-ca-ri-a bỗng ca ngâm
Đức Tin giao ước sắt cầm
Vầng Hồng rạng rỡ xinh mầm Giét-sê

Vị ngôn sứ bản lề lịch sử
Làm tiền hô vinh dự trung thần
Gio-an: “Thiên- Chúa- Thi- Ân”
Địa hoang tẩy luyện lòng Dân đón Người

Kỉ nguyên mới xuân tươi hiển lộ
Thánh danh Người bừng trổ hương hoa
Tên Giê-su có nghĩa là
“Thiên- Chúa- Cứu- Độ” thiết tha ân tình

Ngai máng cỏ anh minh Vua Cả
Mũm mỉm cười hòa nhã đón mời
Chút tình chút nghĩa người ơi
Vàng hương mộc dược, sáng ngời tim yêu

Tư tưởng Chúa cao siêu huyền diệu
Tặng Ngôi Lời tỏa chiếu ánh quang
Khiêm hiền: sức mạnh, khôn ngoan
Ngai Vua Thánh Giá tụng loan Ý mầu

Lời ca tụng khởi đầu ngày sống
Rồi nấm mồ trầm bổng nhạc thương
Con tin Chúa chính vầng Dương
Giê-su Cứu Độ Thiên Hương ngợi mừng

Cát Vàng - 23/12/2013

CON MUỐN TRỞ THÀNH TÁO CHÍN MỌNG

Táo danh vọng E-va đã hái
Cắn một miếng A-đam kinh hãi
Mùi đau thương tê tái thinh không
Khuyết táo hồng niềm nỗi vọng trông

Táo quyền lực Em thèm vòi vĩnh
Phớt Lời Chúa Anh mềm bản lĩnh
Trụi trần rồi áo lá mong manh
Kết án nhau xung khắc chiến tranh

Táo hồng phúc Cha trao ban mãi
Vườn cuộc sống  Ê-đen an thái
Táo tự do khẳng khái cho con
Kính yêu Cha con có sắt son?!

Cắn táo sống mắt mòn đẫm lệ
Tội nguyên tổ lưu truyền hậu thế
Ngừng đi Em! Đừng cắn nữa Anh!
Đau thương hoài nếu táo còn xanh!

Con muốn trở thành táo chín mọng
Ý chí tự do tình rực nóng
Vết thương lòng lắng đọng hồi tâm
Kính tiến Cha táo mọng hương thầm

Giê-su quả táo hồng chín mọng
“Hãy cầm lấy mà ăn” long trọng
Cảm ơn Ngài khát vọng hiến trao
Thánh Thể Ngài nâng bổng Trời Cao

Cát Vàng - 25/12/2013

Tin/Bài liên quan