Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm tân

Ngày 23.12.2010 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm cha Savio Hàn Đại Huy, dòng Don Bosco, làm tổng thư ký của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc, quen gọi là Bộ Truyền giáo.

Cha Savio Hàn Đại Huy sinh năm 1950 và thụ phong linh mục năm 1982. Hiện nay ngài là giáo sư thần học tại Đại chủng viện Hong Kong, Trung quốc. Ngài cũng là thành viên của Ủy ban thần học quốc tế và Viện thần học giáo phủ. Cùng với nhiệm vụ mới, ngài được nâng lên hàng Tổng giám mục.

Được biết vị Tổng thư ký trước đây của Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục Sarah, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng giáo hoàng Cor Unum và được nâng lên hàng Hồng y. Như thế, cả hai vị trí quan trọng nhất trong Bộ Truyền giáo hiện nay, Bộ trưởng và Tổng thư ký, đều được Đức Thánh Cha trao cho hai vị là người Á châu. Việc bổ nhiệm này nói lên mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với các giáo hội tại châu Á, miền đất của thiên niên kỷ III.

(Theo VIS)

Nguồn: 
Truyền thông Xã hội