Antôn Lê Anh Tuấn

Năm sinh: 
24.05.1971
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Quản xứ Quỳnh Ngọc
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
Địa chỉ: 

Thôn Quỳnh Ngọc, Xã Ea Na, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đăklăk.

Điện thoại: 
0501.371 0971
Điện thoại: 
0913 463 228
Email: 
letuanvn00 [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Quản xứ Hòa Tiến

- Ngày 02.9.2013: quản xứ Quỳnh Ngọc