CÁC DÒNG TU & CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU - TU HỘI HIỆN DIỆN TRONG GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT

Giới thiệu: 

SỔTAY CÁC DÒNG TU& CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU - TU HỘI HIỆN DIỆN TRONG GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT

BAN TU SĨ GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC TU TRÌ HIỆN DIỆN TRONG GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

 

 

 1. NĂM THÀNH LẬP
Trong những năm gần đây, sinh hoạt của Giáo phận dần đi vào ổn định và phát triển đa dạng, Ngày 30/8/2006, trong phiên họp toàn thể linh mục giáo phận, Đức Giám Mục Giám Quản đã bố nhiệm các Linh Mục phụ trách các Uỷ ban Giám Mục Giáo phận; Cũng dịp này, Uỷ ban Tu sĩ chính thức được thành lập với trưởng ban là Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Uý.

2. VAI TRÒ VÀ MỤC ĐÍCH
Vai trò của UBTS/GP
- Là nhịp cầu nối giữa các Hội dòng và Tu Hội với Giáo xứ, Giáo quyền và Giáo phận.
- Tạo sự hiệp nhất, xây dựng tình liên đới trách nhiệm và thăng tiến giữa các Dòng tu.
- Cổ vũ cùng giới thiệu ơn gọi tu sĩ và linh mục cho Giáo Phận, các Hội dòng và Tu hội.

Mục đích của UBTS/GP
Giúp các Hội dòng và Tu Hội đang hoạt động trong Giáo phận làm việc đúng đường hướng mục vụ với Đức Giám Mục và Giáo phận, đồng thời kết hợp hài hoà với nhau (các Dòng tu, Tu hội), cùng các cha quản xứ và toàn thể giáo xứ, giáo họ.

3. BAN ĐẠI DIỆN

  2006
- Trưởng Ban: Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Uý
Đt: 01229511644. Email: josnvuy@gmail.com

- Phó trưởng ban I: Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Đt: 0914 111.298. Email: nhonghianguyen@yahoo.com

- Phó trưởng ban II: Linh Mục Phaolô Nguyễn Hữu Thanh
Đt: 0918. 419490. Email: thienhoaosb@yahoo.com

- Ủy viên: Linh mục Đa Minh Đỗ Thanh Huynh (Hạt Quảng Đức)
Đt: 0918 194 153

- Ủy viên: Thầy Phaolô Lê Trọng Bình (Hạt Phước Long)
Đt: 0903 393 493

- Ủy viên thư ký: Sr. Têrêxa Phạm Thị Liên (NVHB)
Đt: 0934 878 646. Email: soeur_lien@yahoo.com

- Ủy viên thủ quỹ: Sr. Elisabeth Nguyễn Thị Xuân (Dòng Thánh Phaolô)
   Đt: 0985 5159 962        

2009 
     - Trưởng Ban: Linh Mục Đa  Minh Phạm Sĩ Hiện
     Đt: 0977 603 190. Email domhien@gmail.com
- Phó trưởng ban : Linh Mục Phaolô Nguyễn Hữu Thanh
Đt: 0918. 419490. Email: thienhoaosb@yahoo.com
- Ủy viên: Linh mục Đa Minh Đỗ Thanh Huynh (Hạt Quảng Đức)
Đt: 0918 194 153
- Ủy viên: Thầy Phaolô Lê Trọng Bình (Hạt Phước Long)
Đt: 0903 393 493
- Ủy viên thư ký: Sr. Têrêxa Phạm Thị Liên (NVHB)
Đt: 0934 878 646. Email: soeur_lien@yahoo.com
- Ủy viên thủ quỹ: Sr. Elisabeth Nguyễn Thị Xuân (Dòng Thánh Phaolô)
    Đt: 0985 5159 962

            2013
     - Trưởng Ban: Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Thái
Đt: 0947950716. Email prthai@hotmail.com
- Phó trưởng ban : Linh Mục Phê rô Cao Dương Đình Thời, OSB
        Đt 0500.3524 777  : 01645. 493 781 Email: prthoi2@yahoo.fr
                - Ủy viên: Linh mục Fx Nguyễn Thanh Phong, OP
      ĐT 0500. 3639 456 : 0976. 781 118
      Email: thanhphong13972op@yahoo.com.vn
- Ủy viên: Linh mục Đa Minh Đỗ Thanh Huynh, CM
Đt. 0918. 194 153  Email: thanhhuynhdo@yahoo.com.vn
- Ủy viên: Linh Mục Phaolô Lê Trọng Bình, TSVN
Đt. 0903. 393 493  Email: trongbinhts@yahoo.com
        - Ủy viên thư ký: Sr. Têrêxa Phạm Thị Liên (NVHB)
Đt: 0934 878 646. Email: soeur_lien@yahoo.com
- Ủy viên thủ quỹ: Sr. Elisabeth Nguyễn Thị Xuân (Dòng Thánh Phaolô)
    Đt: 0985 5159 962

3. CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU VÀ TU HỘI TRONG GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT HIỆN NAY:
- Dòng tu nam: 11
- Dòng tu nữ: 22

4. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG TU VÀ TU HỘI TRONG GIÁO PHẬN
Hiện có 33 Hội Dòng và Tu Hội với 95 Cộng đoàn phục vụ trong bốn giáo hạt trên nhiều lãnh vực.

  Về mục vụ giáo xứ
- Các Cộng đoàn dòng nam có chức linh muc giúp mục vụ trong giáo phận tại các giáo xứ. Ngoài ra, đón tiếp khách tĩnh tâm và giảng tĩnh tâm, dạy giáo lý tại các giáo xứ, giáo điểm, phụ trách và sinh hoạt các đoàn thể, hiện diện tại vùng sâu vùng xa, mục vụ cho người nghèo, truyền giáo đặc biệt cho người dân tộc.
- Các cộng đoàn nữ phục vụ đa dạng hơn như dạy giáo lý, giúp chia sẻ Lời Chúa, huấn luyện và đào tạo giáo lý viên, huynh trưởng, tập dâng hoa, phụ trách ca đoàn, phụ trách phòng thánh, đào tạo ca trưởng, giúp hội hiền mẫu, phụ trách hội con Đức Mẹ, dạy cắm hoa, dâng hoa, dạy đàn, dạy hát, trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, thăm viếng những người già yếu neo đơn, bệnh tật, lương dân, làm bánh lễ, gỡ rối, hiện diện như những chứng nhân âm thầm ở vùng sâu vùng xa, sứ vụ cho anh em dân tộc như M’Nông, S’Tiêng, Eđê, Bana, Jarai …

  Về giáo dục:

- Phụ trách nội trú, ký túc xá, sinh viên.
- Thăng tiến phụ nữ, giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên.
- Có 15 nhà lưu trú cho học sinh, sinh viên kinh và dân tộc.
- Có 30 trường mầm non, mẫu giáo; Trong đó cỏ một trường mầm non dành cho
con em bệnh nhân phong tại trại phong Ea Na.
-  Nhiều lớp học tình thương, xoá mù chữ.
    -     Hai trường khuyết tật dành cho các em khiếm thính khiếm thị và các em thiểu    năng - hội chứng Down (Kinh và Dân tộc).

  Về Y tế:
- Hiện Cộng đoàn Mai Linh đang phục vụ tại bệnh viện Nhân Ái thuộc Giáo xứ Đức Hạnh hạt Quảng Đức.
- Hai nữ tu đang công tác tại bệnh viện tỉnh Đăkak.
- Một nữ tu đang công tác tại bệnh viện y học dân tộc.
- Các nữ tu đang phục vụ tại trạm xá tình thương. Cùng nhiều trạm xá, điềm chăm sóc, phát thuốc cho những người già yếu, neo đơn tại các trại phong và vùng sâu vùng xa. Lo cho một sô bệnh nhân nghèo có điều kiện nhập viện, chữa trị và phẫu thuật.

  Về bác ái xã hội:
- Trợ cấp học phí cho các em học sinh một số Buôn Làng.
- Giúp học bổng cho các em dân tộc theo học trung học sư phạm mầm non.
- Giúp đỡ, nuôi nấng miễn phí các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại các trường mầm non và các nhà nội trú.
- Tặng quần áo đồng phục cho các cháu mẫu giáo ở một sô Buôn, Sóc.
- Bếp ăn từ thiện tại bệnh viện Gia Nghĩa phục vụ các bệnh nhân nghèo miễn phí.
- Phát cháo tình thương cho bệnh nhân huyện Krông Kpăk.
- Giúp xây nhà tình thương. 
- Chăm lo cho bệnh nhân HIV-AIDS tại bệnh viện thành phố, bệnh viện tỉnh và tại nhà.
- Phục vụ tại nhà dưỡng lão dành cho bệnh nhân phong bị gia đình bỏ rơi tại trại phong EaNa.
- Giúp người di dân, phục vụ người phong.
- Giúp vốn làm ăn cho những gia đình nghèo, Kinh và dân tộc.
- Dạy và giúp vốn cho các gia đình dân tộc nghèo trồng cây công nghiệp và chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò ...
- Hiện diện ở giữa và cùng sống, cùng lao động, chia sẻ mọi khó khăn vất vả với anh em vùng sâu vùng xa, anh em di dân.

5. CÁC SINH HOẠT CỦA UỶ BAN TU SĨ GIÁO PHẬN
- Ngày 25 tháng 11 năm 2006. Gặp gỡ giao lưu giữa Quý Cha, Quý Bề trên Hội dòng và tu hội đang hiện diện trong thành phố Buôn Ma Thuột (Hạt Đăklăk 1 và Hạt Đăklăk 2) tại Toà Giám Mục BMT.
- Ngày 20 tháng 6 năm 2007. Gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi giữa Cha Tổng Đại Diện GP cùng 50 Bề Trên các Hội Dòng và quý Phụ Trách các Cộng đoàn Dòng tu và tu hội tại Đan viện Thiên Hoà BMT.
- Ngày 14 đến 17 tháng 4 năm 2008, Cha trường Ban và thư ký UBTS/GP dự đại hội tu sĩ toàn quốc lần thứ II được tổ chức tại toà giám mục GP Bùi Chu.
- Ngày 03 tháng 6 năm 2008. Họp mặt, chia sẻ, trao đổi giữa giữa Cha Tổng Đại Diện GP cùng gần 100 Bề Trên, quý Phụ Trách các cộng đoàn cùng đại diện các Cộng đốàn Dòng tu và tu hội tại Nhà Mẹ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình.
- Đã trích 2.000.000 đồng tiền quỹ để ủng hộ quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt trong Giáo Phận Ban Mê Thuột.

6. DỰ TRÙ NHỮNG SINH HOẠT TRONG TƯƠNG LAI

2006
- Ban đại diện sẽ họp hai tháng một lần. Và cùng nhau thăm viếng các cộng đoàn dòng tu trong bốn Giáo Hạt của Giáo phận, bắt đầu từ hạt Phước Long.
- Gặp gỡ quý Bề trên cùng quý Phụ trách và đại diện các Cộng đoàn Dòng tu và tu hội đang hiện diện tại Giáo Phận Ban Mê Thuột mỗi năm hai lần.
2009
- Các cộng đoàn Dòng tu và Tu hội sẽ gặp nhau theo từng Giáo hạt để chia sẻ và giao lưu. Mỗi quý tổ chức tại một Giáo hạt. Chương trình cụ thể sẽ được thông báo trước cho từng Giáo hạt.

 

DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG

PHAOLÔ LÊ TRỌNG BÌNH, TSVN

Sinh: 11.10.1963 ;  Lm: 11.11.2011
Px Bù Đăng, ĐX
: Thị trấn Đức Phong, H. Bù Đăng, Bình Phước
:    :  0903. 393 493
Email: trongbinhts@yahoo.com

ĐAMINH HOÀNG VĂN CHÂU, TSVN
Sinh: 03.06.1960 ;  Lm: 25.05.2010
Px. Bù Đăng, PL
: Thị trấn Đức Phong, H. Bù Đăng, Bình Phước
:    :  01213. 557 337 Email: daminhhoangvanchau@yahoo.com

PHÊRÔ NGÔ BÁ CÔNG, SDB
Sinh: 15.10.1955;   Lm: 13.05.2001
: Thổ Cẩm, Buôn Phidhta, Xã Krông Nô, Lăk, ĐL
:     :  0633 700 867
Email: congsdb@gmail.com

MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB
Sinh: 15.06.1969 ;  Lm: 26.04.2006
Đan Viện Thiên Hoa – cđ Hòa Nam
: X. Êa Nuôl, H. Buôn Đôn, Đăk Lăk
: 0500.3784.552 :  0169. 880 3698
Email: mattheucuong@gmail.com  

PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM
Sinh: 27.12.1974 ;  Lm: 24.11.2012
Dòng Vinh Sơn – Xuân Hòa
: X. Đăk Săk, H. Đăk Mil, Đăk Nông
:     : 01222 694 389
Email: petdung@yahoo.com

GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM
Sinh: 08.05.1972;   Lm: 21.10.2005
Dòng Vinh Sơn – Xuân Hòa
: X. Đăk Săk, H. Đăk Mil, Đăk Nông
:     : 
Email: dnjophdat@gmail.com

M. ALBERICUS TRẦN ĐÌNH ĐỒNG, XITÔ PS
Sinh: 05.08.1968 ;  Lm: 06.02.2010
Cđ Xitô Phước Sơn
: X. Đường 10, H. Bù Đăng, Bình Phước
:    :  01227. 520 130 Email: binhyencaonguyen@yahoo.com

ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
Sinh: 05.01.1968    Lm: 17.09.2009
Px Châu Ninh, PL
: X. Thiện Hưng, H. Bù Đốp, Bình Phước
:    :  0905 484 577
Email: ducsvd@yahoo.com

PHILIPPHÊ NGUYỄN VĂN HOÀNG, TT – HUẾ
Sinh: 28.08.1968 ;  Lm: 1.1.2008
Px Vinh An, QĐ 1
: X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông
:    :  0979 607 727
Email:

VINHSƠN NGÔ VĂN HÙNG, SVD
Sinh: 01/05/1967  Lm: 03/02/2006
Px. Vinh An
: X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông
:    : 0907 072 899
Email: svdcuong@yahoo.com

GIUSE ĐỖ THÁI HUY, SMMR
Sinh: 01.07.1968 ;  Lm: 05.01.2008
Tu đoàn Thừa sai Thanh mẫu CCT
: Ấp 1, X. Tân Lập, H. Đồng Phú, BP
:      : 0909.612 185
Email:

ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM
Sinh: 20.11.1967 ;  Lm: 24.02.2005
Dòng Vinh Sơn – Gx. Hương Sơn
: 107 T. 7, X. Đăk Song, H. Đăk Song, Đăk Nông
:    : 0918. 194 153
Email: thanhhuynhdo@yahoo.com.vn

GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD
Sinh: 20.01.1957;   Lm: 01.05.2006
Px. Buôn Hô, ĐL 1; Pt. Gh. Vinh Hà
: T. Nam Anh, X. Cư Kpô, H. Krông Buk, ĐL
:    :  0905. 182 255
Email: hnjoshuynh@gmail.com

ĐAMINH NGUYỄN VĂN LỘC, OMI
Sinh: 28.05.1973;    Lm: 11.06.2013
: Gx Phước Tín. Bù Gia Mập – Bình Phước
:    : 0168. 8325. 567
Email: domloc_omi@yahoo.com.vn

P.X. NGUYỄN THANH PHONG, OP
Sinh: 13.09.1971;   Lm: 04.08.2009
Cđ dòng Đa minh – Giang Sơn,
: X. Hoà Hiệp, H. Cư Kuin , Đăk Lăk
: 0500. 3639 456 : 0976. 781 118
Email: thanhphong13972op@yahoo.com.vn

GIUSE NGUYỄN CÔNG HỒNG PHÚ, CM
Sinh: 03.09.1976;   Lm: 23.08.2008
Dòng Vinh Sơn – Gx. Hương Sơn
: 107 T. 7, X. Đăk Song, H. Đăk Song, Đăk Nông
:   : 0915 154 517
Email: joshongphu.cm@gmail.com

GIOAN VIANÊ NGÔ HỒNG PHÚC, SVD
Sinh: 10.07.1978   Lm: 29.06.2011
Px Đức Hạnh, PL
: T. Bình Đức, X. Đức Hạnh, H. Bù Gia Mập, BP
:    :  0947 667 360
Email: phucsvd@yahoo.com

PHÊRÔ NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, OP
Sinh: 05.11.1971 ;  Lm: 15.04.2005
Px. Kim Phát, GS
: X. Hoà Hiệp, H. Cư Kuin, Đăk Lăk
: 0500. 3639 456 : 0909. 632 645
Email: vanphuongop@gmail.com

PHAOLÔ LÊ VĂN QUYỀN, CSsR
Sinh: 22.04.1965 ;  Lm: 05.09.2004
Phụ tá Gx. Thánh Tâm, CT
: 02 Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, BMT, ĐL
:      : 0983.739 083 Email:

LOUIS MARIE TRƯƠNG SINH, OSB
Sinh: 25.12.1939 ;  Lm: 25.01.2000
Đan Viện Thiên Hoà
: T.5, X. Tân Tiến, H. Krông Păk, ĐL
:    :  0983. 672 500
Email: : thienhoaosb@yahoo.com

GIUSE NGUYỄN HOÀNG SƠN, CSsR
Sinh: 02.03.1971 ;  Lm: 07.12.2005
Px. Buôn Hô, ĐL 1; Pt. Gx. Êa H’Leo
: Tt. Êa Răng, H. Êa H’Leo, Đăk Lăk
:    : 0905. 740 630
Email: hsonhleo@gmail.com

ĐAMINH NGUYỄN ĐẠT TAM, SSS
Sinh: 02.10.1947;   Lm: 30.08.1990
Dòng Thánh Thể
: 582 Võ Văn Kiệt, P. Khánh Xuân, BMT
: 05003 868 692 :  0919 614 426
Email: nguyentsss@yahoo.com.vn

PHÊRÔ-CAO DƯƠNG ĐÌNH THỜI, OSB
Sinh: 18.12.1966 ;  Lm:  07.09.2000
Đan Viện Thiên Hoà
: T.5, X. Tân Tiến, H. Krông Păk, ĐL
: 0500.3524 777  : 01645. 493 781
                   Email: prthoi2@yahoo.fr

VINHSƠN MAI HOÀI THƯƠNG, CM
Sinh: 25.09.1974 ;  Lm: 23.08.2008
Dòng Vinh Sơn – Xuân Hòa
: X. Đăk Săk, H. Đăk Mil, Đăk Nông
:    : 0907. 844 440
Email: maihoaithuongcm@yahoo.com.vn

ANTÔN NGÔ HỒNG TÚ, SVD
Sinh: 04.02.1976;   Lm: 17.09.2009
Px Thuận Lợi, PL
: X. Thuận Lợi, H. Đồng Phú, Bình Phước
:    :  0937 651 351
Email: ngohongtu@yahoo.com

M. MAX. KOLBÊ NGÔ QUANG TÚY, XITÔ PS
Sinh: 25.03.1967 ;  Lm: 02.12.2004
Cđ Xitô Phước Sơn
: T.3, Rừng Lạnh, Đăk Hòa, Đăk Song, Đăk Nông
:    :  0986. 755 930 Email: kolbetuyps@gmail.com

ANTÔN NGUYỄN THANH TƯỜNG, CM
Sinh: 27.01.1979 ;  Lm: 24.11.2012
Dòng Vinh Sơn – Xuân Hòa
: X. Đăk Săk, H. Đăk Mil, Đăk Nông
:    : 0912 684 384
Email: thanhtuong22@yahoo.com

 

DANH SÁCH CÁC DÒNG TU DÒNG NAM

1. THIÊN HOÀ
1) ĐAN VIỆN:
Tl: 08/12/1962 ;  Bm: ĐM Vô Nhiễm
: T.5, X. Tân Tiến, H. Krông Păk, ĐL 
: 0500.3524 777
Email: thienhoaosb@yahoo.com

2) CĐ THIÊN HOÀ - HOÀ NAM (THÁNH LINH)
: X. Êa Nuôl, H. Buôn Đôn, ĐL
: 0500.3784 552

2. CĐ ĐAMINH
:  Gx. Giang Sơn, ĐL 2
X. Hoà Hiệp, H. Cư Kuin, Đăk Lăk
  : 0500.3639 456  

3. HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
CĐ PHƯỚC TÍN
:  Gx. Phước Tín
X. Phước Tân, H. Bù Gia Mập, Bình Phước

4. LASAN
1) CĐ LASAN I
Tl: 20/07/1959 ;  Bm: Tổng Lãnh Thiên Thần
:  149 Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, Tp. BMT
: 0500. 3854 560 
Email: lasanbmt1@gmail.com

2) CĐ LASAN II
:  127 Lê Thánh Tông,  P. Tân Lợi, Tp. BMT
: 0500.3950 279  :
Email: lasanbanme2@yahoo.com.vn

3) CĐ LASAN MỸ YÊN – VINH AN
Tl: năm 1996 ;  Bm: Gioan Lasan
:  Gx. Vinh An, QĐ 1
09N T. Mỹ Yên, X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông
: 0501. 3751 646  
Email: lsdakmil@gmail.com

5. HỘI DÒNG THÁNH GIA
Tl: năm 1995 ;   Bm: Thánh Gia
:  Gx. Phước Tín, PL
293 Thôn Đồng Tâm, X. Phước Tín, H. Bù Gia Mập, BP
: 0651.2213 257 : 0909. 458 816
Email: minhtamart@gmail.com

6. CĐ THÁNH THỂ
Tl: tháng 11/2002;  Bm: Mẹ La Vang
: 582 Võ Văn Kiệt, P. Khánh Xuân, Tp. BMT, ĐL
: 0500. 3868 692 
Email:  nguyentsss@yahoo.com.vn

7. THÁNH TÂM HUẾ-VN – ĐĂK ÂN
Tl: 31/05/2011 ;   Bm: Thánh Tâm
: Gx. Đăk Ân, PL
Đội I, T.9, X. Đăk Ơ, H. Bù Gia Mập, Bình Phước
:    : 01689. 694 469
Email: thaihanhsc@gmail.com

8.  TĐ THỪA SAI THÁNH MẪU CCT
1) TĐ TS TM CCT - TÂN LẬP
Tl: năm 1998 ;   Bm: T. Phanxicô Xaviê
:  Gx. Tân Lập, PL
Ấp 1, X. Tân Lập, H. Đồng Phú, BP
:    : 0909 612 185
2) TĐ TS TM CCT - QUẢNG PHÚC
:  Gx. Quảng Phúc, QĐ 2
18 Thôn 3, X. Đăk Som, Đăk Glong, Đăk Nông

9.  CĐ THỪA SAI VIỆT NAM
Tl: 01/01/2000;   Bm: Mẹ Thiên Chúa
:  Gx. Bù Đăng, PL
167 Thôn 2, X. Đoàn Kết, H. Bù Đăng, Bình Phước
: 0651. 3504 860  : 01213 557 337 Email: trongbinhts@yahoo.com 

10.  TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
  1) CĐ ĐĂK SONG
Tl: 23/07/2006 ;   Bm: François Régis Clet
:  Gx. Hương Sơn, QĐ 2
107 Thôn 7, X. Nam Bình, H. Đăk Song, ĐN
:    : 0918 194 153

2) CĐ XUÂN HÒA
Tl: 19/01/2010 ;   Bm: ĐM Vô Nhiễm
:  Gx. Xuân Hòa, QĐ 1
Thôn Hòa Phong, X. Đăk Sắk, H. Đăk Mil, ĐN
: 0501. 3743 073 : 0907 844 440
Email: maihoaithuongcm@yahoo.com

11.  XITÔ PHƯỚC SƠN
1) CĐ RỪNG LẠNH
:T3. Rừng Lạnh, Đăk Hòa, Đăk Song, Đăk Nông
Email: kolbetuyps@gmail.com
2) CĐ ĐƯỜNG 10
: X. Đường 10, H. Bù Đăng, Bình Phước
Email: binhyencaonguyen@yahoo.com

DÒNG NỮ

1. NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH
1. NHÀ MẸ:
Tl: 01/02/1964;   Bm: Đức Maria Nữ Vương
: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. BMT
: 0500. 3855 561 – 0500. 3813 261
Email: nvhbbmt@gmail.com
    hoabinhduylinh@gmail.com

     Gia Đình Bình Minh (Hội chứng Down)
: 248B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. BMT
: 0500.3852 179

2. CĐ AN BÌNH
Tl: 09/09/2010;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  Thôn 2 – X. Đa Kia – H. Bù Gia Mập – BP
: 0978 059 006
Email: : cdnvhbanbinh@gmail.com  

3. CĐ BÙ ĐĂNG
Tl: 03/04/2009;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  Tt. Đức Phong, H. Bù Đăng, BP
: 0651 3975 800
Email: teresatuyetmai54@gmail.com

4. CĐ CHỨNG NHÂN – TÒA GIÁM MỤC
Tl: 28/08/1994;   Bm: Các Thánh TĐVN
:  104 Phan Chu Trinh, Tp. BMT, ĐL
: 0500 3851 156
Email: cdtgmhb@yahoo.com

5. CĐ CÔNG CHÍNH – LONG ĐIỀN
Tl: 12/01/1994;   Bm: T. Giuse
:  Gx. Long Điền, PL
Thôn Long Điền 2,Long Phước, T.x Phước Long, BP
: 0651 3775 474
Email: annatinhhb@yahoo.co.uk

6. CĐ DIỆU ÂN – VINH HÒA
Tl: 13/12/1975;   Bm: T. Lucia
:  T. 1, X. Êa Ktur, H. Cư Kuin, ĐL
: 0500.3636 597 – 0934 858 854
Email: bachmaihb@gmail.com

7. CĐ DIỆU SƠN
Tl: 19/07/2007;   Bm: T. Giuse
: 102/2 Thích Quảng Đức P.5, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
: 08.5449 0034 – 0903 709 434
Email: dieusonhb@yahoo.com.au

8. CĐ EMMANUEL – ĐỒNG XOÀI
Tl: 09/02/1998;   Bm: T. Phanxicô Xaviê
:  Tổ 2, KP.1, P. Tân Đồng, Tx Đồng Xoài, BP
: 0651.3870 824 – 0651 3880824
Email: cddongxoai@gmail.com
hientuoingoc2004@yahoo.com

9. CĐ EMMAU – KIẾN ĐỨC
Tl: 16/08/1997;   Bm: Các Thánh TĐVN
: 158  QL. 14, Tt. Kiến Đức, H. Đắk R’ Lấp, ĐN
: 0501. 3648 664 – 0973 876 443
Email: emmaukd@yahoo.com.vn

10. CĐ HIỂN LINH  – KIM THÀNH
Tl: 03/01/2005;   Bm: Chúa Hiển Linh
: 05 T.Thành Công, X. Hoà Hiệp, H. Cư Kuin, Đăk Lăk
: 0500. 3639 451 – 0976 769 227
Email: ntducvnhb2006@yahoo.com

11. CĐ HỌC VIỆN SÀI GÒN
Tl: 19/04/1990;   Bm: Các Thánh TĐVN
: 31/11 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
  : 08.38456 754
Email: hocvienhb@gmail.com

12. CĐ HỒNG ÂN  – GX. CHÍNH TOÀ
Tl: 21/09/1995;  Bm: T. Matthêu
: Gx. Thánh Tâm, 02 Phan Chu Trinh, Tp. BMT
   : 0500.3853 161   0934.938 990
Email: thanhtamhoabinh@gmail.com

13. CĐ KIM MAI
Tl: 01/07/1972;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  254 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột
: 0500.3813 642  - 0121 8365120
Email: kimmaihb@yahoo.com

14. CĐ LƯU TRÚ HÒA BÌNH
Tl: 16/07/1991;   Bm: T. Giuse Thợ
: 03 Trần Hưng Đạo, Tp. BMT
: 0500.3952 343 – 0935 925 943
Email: kimhua_bmt@yahoo.com

15. CĐ MÂN CÔI  – LONG HÀ
Tl: 07/08/2008;   Bm: ĐM Mân Côi
: X. Long Hà, H. Bù Gia Mập, BP
: 0651 3730 848 – 0169 3257435
Email: hblongha@gmail.com

16. CĐ MẪU TÂM
Tl: 01/02/1975;   Bm: ĐM Vô Nhiễm
:  70 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột
: 0500.3814 654
Email: fiatphuong@gmail.com

17. CĐ MAI KHÔI – GIA LAI
Tl: 08/09/2009;   Bm: Mẹ Mân Côi
:  Thôn Puôi, X. Yale, H. Chư Pưh, Gia Lai
: 0932 220 570
Email: sahuonghb@gmail.com

18. CĐ  MAI SƠN LÂM – GIANG SƠN
Tl: 07/01/1998;   Bm: T. Martinô Poret
:  T2 X. Yang Réh, H. Krông Bông, ĐL
: 0500. 3734 231 – 0169 4224340
Email: nguyenvan5509@yahoo.com.

19. CĐ MAI THIÊN ÂN – ÊA KMAR
Tl: 08/08/2005;   Bm: T. Têrêxa HĐ
: Gx. Êa Kmar, X. Êa Bhốc, H. Cư Kuin, ĐL
: 0500.3639 281 – 0165 6345788
Email: celhuong@yahoo.com.

20. NỘI TRÚ TÊRÊXA
Tl: 01/09/2004;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  29 Trần Nhật Duật, Tp. BMT
: 0500. 3953 029 – 0905 414992
Email: thuan_bmt@yahoo.com

21. CĐ PHAN SINH – NAM THIÊN
Tl: 15/04/1990;   Bm: T. Phanxicô Xaviê
:  5B đường 16A Thôn III, X. Hòa Thuận, Tp. BMT, ĐL
: 0500.3863 178 – 0167 5013567
Email: namthienhb@yahoo.com.au
                       hoang.tam@gmail.com

22. CĐ PHAOLÔ KIM  –  HỌA MY
Tl: 01/02/1964;   Bm: Sinh Nhật ĐM
:  151 Phan Chu Trinh, Tp. BMT, ĐL
: 0500.3953 530 – 0500 3955 979
Email: cdphaolokim2009@gmail.com

      Trạm xá Tình Thương : 0500.3952 961

23. CĐ PHƯỚC BÌNH
Tl: 26/08/2010;   Bm: T. Luca
:  152 Kp 1 – P.  Phước Bình -  Tx. Phước Long - BP
: 0651 3773 838  - 0126 9551 444
Email: nvhbphuocbinh@gmail.com 

24. CĐ SAO BIỂN – TGP. HÀ NỘI
Tl: 08/09/2008;   Bm: Sinh Nhâït ĐM
      Gx. Đàn Giản
:  Thôn Rùa Hạ, X. Thanh Thùy, H. Thanh Oai, Hà Nội
: 01693 5848 348
Email: saobiennvhb@gmail.com

25. CĐ SAO MAI – KONTUM
Tl: 06/12/2008;   Bm: ĐM Vô Nhiễm
:  Gh Kroong-Gx Măng La-GP Kom Tum
: 0163.4656826
Email: saomainvhbkt@yahoo.com 

26. CĐ SƠN MAI  – GIA NGHĨA
Tl: 19/06/2006;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  Tổ 4, P. Nghĩa Đức, Tx. Gia Nghĩa, Đăk Nông
: 0165 2904018 – 0949 354394
Email: nguyenthihue50@yahoo.com

27. TẬP VIỆN
Tl: 01.06.1966 ;   Bm: ĐM Dâng Mình
:  254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. BMT
: 0500. 3844 224 – 0126 2666256
Email: tapvienhb@yahoo.com.au       hbphanhai@yahoo.co.uk

28. CĐ TÊRÊXA CALCUTTA – ÊA NA
Tl: 26/06/2003;   Bm: Têrêxa Calculta
:  KĐT phong Êa Na, X. Đray Sáp, H. Krông Ana, ĐL
: 0500. 3638 175 – 0165 7879209
Email: calcuttaeana@gmail.com

29. CĐ THANH BÌNH – NHÂN CƠ
Tl: 03/07/1998;   Bm: Các Thánh TĐVN
:  T5, X. Nhân Cơ, H. Đăk Rlấp, Tx. Gia Nghĩa, ĐN
: 0501. 3649 140 – 0121 5763 839
Email: nhancohb@gmail.com

30. CĐ THANH TUYỂN BMT
Tl: 16.06.1967 ;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  02 Trần Hưng Đạo, P. Thắng Lợi, Tp. BMT
: 0500. 3811 326  - 0905 830238
Email: ttvnvhb@yahoo.com.vn
       mrludonghb@yahoo.com

31. CĐ THANH TUYỂN NHA TRANG
Tl: 22/02/2000;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  19/4E Hòn Chồng, Nha Trang
: 058.3837 297 – 0904 036498
Email: volenghia76@yahoo.com.vn

32. CĐ THANH TUYỂN TP. HCM
Tl: 22/08/1999;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  294 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
: 08. 39317310 – 0128 539 7133
Email: tthbhcm@yahoo.com

33. CĐ THÁNH GIA  – CHÂU SƠN
Tl: 11/08/1975;   Bm: Thánh Gia Thất
:  64 đường D T. 2, X. Cư Êbur , Tp. BMT, ĐL
: 0500.3822 138 – 0121 8365120
Email: kimmaihb@yahoo.com
    mphamtuyennvhb@gmail.com

34. CĐ THÁC MƠ  – PHƯỚC LONG
Tl: 15/10/2001;   Bm: T. Têrêxa Avila
: 17/8 Trần Hưng Đạo, P. Thác Mơ, Tx. Phước Long, BP
: 0651.3778 003  - 0976 500883
Email: hbphuoclong@gmail.com

35. CĐ THIÊN ĐĂNG  – VINH AN
Tl: 01/07/1971;   Bm: Sinh Nhật ĐM
:  X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông
: 0501.3741 093 ; 0168 2237 905 
Email: vinhanhb@yahoo.com.au
 Trường Tuổi Thơ  : 0501.3741 093

36. CĐ THIÊN PHÚC  –  PHÚC LỘC
Tl: 04/07/1994;   Bm: T. Giuse
:  34 Nguyễn Tất Thành Tt. Êa Tling, H. Cư Jut, ĐN
: 0501.3882 543
Email: phuclochb@yahoo.com.au

37. CĐ THIÊN SA  – BUÔN HÔ
Tl: 11/03/1993;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  02 Nguyễn Trãi, Tx. Buôn Hồ, ĐL
: 0500. 3872 664 – 0906 620 944
Email: chanminh69@gmail.com

38. CĐ THIÊN THANH  – XUÂN LỘC
Tl: 15/07/2005;   Bm: ĐM Lên Trời
:  92 T. Xuân Lộc1, X. Đăk Săk, H. Đăk Mil, ĐN
: 0501.3742 516   - 0166 6299569
Email: xuanloc.nvhb@gmail.com

39. TIỀN TẬP
Tl: 08/09/2002;   Bm: Sinh Nhật ĐM
:  254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. BMT
: 0500.3855 561
Email: hbbachtuyet@yahoo.com

40. CĐ TRINH VƯƠNG  – THỌ THÀNH
Tl: 10/06/1991;   Bm: Đức Maria Nữ Vương
:  124 T 6, X. Hòa Phú, Tp. BMT, ĐL
: 0500.3686 144 – 0164 5333809
Email: quyhue60@yahoo.com

41. CĐ TUỔI NGỌC  – LONG ĐIỀN
Tl: 12/06/2009;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  P. Long Phước, Tx. Phước Long, BP
: 0651.3775 486 – 0984 998870
Email: hbminhduc@yahoo.com.au

42. CĐ VINH TRUNG
Tl: 29.11.2011;   Bm:
:  T. 1B, X. Cư Êwi, H. Cư Kuin, Đăk Lăk
: 0500. 3709515 – 0127 39632324
Email: nvhbvinhtrung@hotmail.com

2. CARMEL (OCD)
Tl: 19/06/1994;   Bm: Chúa Kitô Vua và ĐMVN
:  Gx. Kim Mai, MT
Đội 2, Buôn M'Đuk,P. EaTam, Tp. BMT, Đăk Lăk
: 0962. 742. 203
Email: carmelbmt@yahoo.com

3. CHÚA QUAN PHÒNG
1. CĐ CHÚA QUAN PHÒNG – ĐỨC HẠNH
:  Gx. Đức Hạnh, QĐ 1
Hộp thư 45, H. Đăk Mil, Đăk Nông
: 0501. 3747 079
Email: quanphong_dh@yahoo.com.vn

2. CĐ CHÚA QUAN PHÒNG  – BMT
:  123 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thành Công, Tp. BMT
: 0500.3813 205 
Email: linanubmt@yahoo.com

3. CĐ CHÚA QUAN PHÒNG – BUÔN HÔ
Tl: 01/05/2007;   Bm: Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu
:  Gx. Buôn Hô, ĐL 1
HT12, Bưu điện Pơng Drang X. Pơng Drang, Tx Buôn Hồ, ĐL
: 0500. 3574 851
Email: providencebh@gmail.com

4. CĐ CHÚA QUAN PHÒNG – QUỲNH NGỌC
Tl: 05/09/2005 ;   Bm: Gioan Martinô Moyê
:  Gx. Quỳnh Ngọc, ĐL 2
Thôn Quỳnh Ngọc, X. Êa Na, H. Krông Ana, Đăk Lăk
: 0500. 3638 490
Email: josthulan@yahoo.com

5. CĐ CHÚA QUAN PHÒNG – KIM CHÂU
Tl: 12/03/2008;   Bm: Gioan Martinô Moyê
:  Gx. Kim Châu
94 A Kim Châu, X. Dray Bhăng, H. Cư Kuin, ĐL
: 0500.3 609 141
Email: lethiduynhon@ymail.com

6. CĐ CHÚA QUAN PHÒNG – ĐOÀN KẾT
Tl: 24/09/2011;   Bm: Gioan Martinô Moyê
:  Gx. Đoàn Kết
Thôn 16, X. Hòa Khánh, Tp. BMT , ĐL
: 0500. 3887 008
Email: thulancqp@yahoo.com .vn

4.CON ĐỨC MẸ NAM VANG
1. CĐ CON ĐM NAM VANG – ĐỒNG XOÀI
:  Gx. Đồng Xoài, PL
Kp Tân Trà 2, P. Tân Bình, Tx. Đồng Xoài, BP
: 0651.3885 655

2. CĐ CON ĐM NAM VANG – PHƯỚC VĨNH
Tl: 22/06/2010 ;   Bm:
: Gx. Phước Vĩnh, PL
P. Phước Bình, H. Phước Long, Bình Phước 
  : 0651.3773 500
Email: cdmphuocvinh@yahoo.com.vn

5. CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – PHÚ XUÂN
1. CĐ CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – DUY HÒA
Tl: 07/10/1998;   Bm: Mẹ Mân Côi
:  Gx.  Duy Hoà, ĐL 2
155 tổ 8, K.8, P. Khánh Xuân, Tp. BMT, ĐL
: 0500. 3868 354
Email: cdduyhoapx@gmail.com

2. CĐ CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM –THÁNH LINH
Tl: 03/10/2009 ;   Bm: ĐM Vô Nhiễm
:  Gx.  Thánh Linh, ĐL 2
115 Hoàng Hoa Thám, P. Tân Tiến, Tp. BMT, ĐL
: 0500. 3930 228 :0975 493 246
Email: cdthanhlinhbmtpx@gmail.com

6. ĐAMINH  ĐM RẤT THÁNH MÂN CÔI MONTEILS
Tl: 20/09/2009;   Bm: ĐM Vô Nhiễm
: Gh. Cung Kiệm (Gx. Buôn Hô), ĐL 1
P. An Bình, Tx. Buôn Hồ, Đăl Lăk
: 0500. 3571 174
Email: thuthaohothi@yahoo.com.vn

7. .ĐAMINH TAM HIỆP
1. CĐ ĐAMINH TAM HIỆP – LỘ ĐỨC
Tl: 06/01/1995;   Bm: 25/01
:  Gh. Lộ Đức (Phú Long), ĐL 1
587/25 Nguyễn Văn Cừ, Khối 9, P. Tân Hoà, Tp. BMT
: 0500.3 866 976
Email: daminhloducop@gmail.com

2. CĐ ĐAMINH TAM HIỆP – NGHI HOÀ
:  Gh. Nghi Hoà (Gx. Nghi Xuân )
175 thôn 4 xã Nâm N’Jang, Đăk Song, Đăk Nông
: 0501.3487 922  0973.977 475

3. CĐ ĐAMINH TAM HIỆP – BÌNH HÀ
Tl: 16/06/2010;   Bm: Chúa Kitô Vua
:  Gx. Bình Hà
X. Thuận Hạnh, H. Đăk Song, Đăk Nông
Email: daminhbinhha@yahoo.com.vn

4. CĐ ĐAMINH THÁNH TÂM  – THUẬN HIẾU
:  Gx. Thuận Hiếu, ĐL 1
Km 12, Tt. Phước An, H. Krông Păk, ĐL
: 0500. 2225 788
Email: barnabauyen@yahoo.com

8. ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO (RNDM)
1. CĐ ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO – LONG ĐIỀN
:  Gx. Long Điền, PL
57 Đaminh Nguyên P. Long Phước, Tx. Phước Long, BP
: 0651.3775 344 :0976 915 029
Email: longdienrndm@yahoo.com

2. CĐ ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO – MINH HƯNG
Tl: 15/08/1994;   Bm: ĐM Lên Trời
:  Gh. Minh Hưng (Bù Đăng), PL
239 T. 3, X. Minh Hưng, H. Bù Đăng, Bình Phước
: 0651. 3971 084
Email: dbtgminhhung@gmail.com

9. KHIẾT TÂM NHA TRANG
1. CĐ CHÍNH TÂM – MẪU TÂM
Tl: 01/05/1993;   Bm: T. Giuse Thợ
:  Gx. Mẫu Tâm, ĐL 2
55 Lương Thế Vinh, P. Tân Tiến, TP. BMT
: 0500.3850 514
Email: cdchinhtambmt@gmail.com

2. CĐ THUẬN HÒA
Tl: 10/04/2008;   Bm: T. Phanxicô Xaviê
:  Gx. Thuận Hoà, ĐL 2
T. 2B, X. Hoà Tiến, H. Krông Păk, ĐL
: 0500.3528 088
Email: cdthuanhoa@yahoo.com

10. CĐ MÂN CÔI – CHÍ HÒA
Tl: 01/01/2002 ;   Bm: Thánh Mẫu
:  Gx. Kim Mai, ĐL 2
Tổ 2, khối 2, P. Êa Tam, Tp. BMT, ĐL
: 0123. 3352 722
Email: fmsrbmt@yahoo.com

11. CĐ MẸ NHÂN ÁI
Gx. Vinh An, QĐ 1
: X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông
: 0501. 3743 708

12.  MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
1. CĐ MTG BÀ RỊA  – THANH LÂM
Tl: năm 1987;   Bm: T. Giuse thợ
:  Gx. Vinh An, QĐ 1
T. Thanh Lâm, X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông
: 0501.3741 040
Email: mtgbariadm@gmal.com

2. CĐ MTG BÀ RỊA  – XUÂN SƠN
Tl: năm 1991;   Bm: T. Têrêxa
:  Gx. Vinh An, QĐ 1
T. Xuân Sơn, X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông
: 0501.3741 515
Email: mtgdm2@gmail.com

3. CĐ MTG BÀ RỊA  – NGHI TRUNG
Tl: tháng 05/2005;  Bm: T. Giuse thợ
:  Gx. Nghi Trung, QĐ 2
T. Đăk Kual 1, X. Đăk N’Drung, H. Đăk Song, ĐN
: 0902 816 496  :0987 568 118
Email: mtgnghitrung105@yahoo.com

4. CĐ MTG BÀ RỊA – HOÀ TIẾN
:  Gx. Hoà Tiến, QĐ 2
Tt. Đức An, H. Đăk Song, Đăk Nông
:  0501.3710 351

13. MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
1. CĐ MTG KHIẾT TÂM – KIM MAI
Tl: 23/08/2003;   Bm: ĐM Vô Nhiễm
:  Gx. Kim Mai, ĐL 2
95/7, tổ 8, Khối 5, P. Tân Thành, Tp. BMT
: 0500.3816 075
Email: ducanmtg03@gmail.com

2. CĐ MTG KHIẾT TÂM – HƯƠNG SƠN
Tl: 23/09/2002;   Bm: ĐM Lên Trời
: Gx: Hương Sơn, QĐ 2
Số 9, T. 8, X. Nam Bình, H. Đăk Song, Đăk Nông
:     : 0918 795 672

  3. CĐ  MTG KHIẾT TÂM – MAI HÒA
Tl: 10/10/2008;   Bm: ĐM Mân Côi
:  Gx. Tân Hoà, ĐL 2
62 Thôn 1,  X. Ea Tiêu, Cư  Kuin, ĐL 
: 0500.3636 423
Email: maihoabmt2010@yahoo.com

14. MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG
1. CĐ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Tl: năm 1983;   Bm: Suy Tôn Thánh Giá
:  Gx. Vinh Đức, ĐL 1
P. Thống Nhất, Tx. Buôn Hồ, Đăk Lăk
: 0500. 3573 169
Email: cdhalana@yahoo.com

2. CĐ ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG
Tl: tháng 9/2001 ;   Bm: ĐM Nữ Vương
:  Gx. Hoà Bình, ĐL 2
162 T.1, X. Hoà Thắng, Tp. BMT, Đăk Lăk
: 0500.3833 188

3. CĐ BÊNÊĐICTÔ – BÁC ÁI
Tl: 11/07/2005 ;   Bm: T. Bênêđictô
:  Gx. Bác Ái, QĐ 1
33 Đức Thành - X. Đức Mạnh, H. Đăk Mil, Đăk Nông
: 0501. 3746 539  : 0905 154 490
Email: caongoclan2005@yahoo.com

4. CĐ GIOAN VIANEY  – VINH AN
Tl: 04/08/2007 ;   Bm: T. Maria Gioan Vianey
:  Gx. Vinh An, QĐ I
X. Đức Minh, Đăk Mil, Đăk Nông
: 0501.3742 317
Email: cdgioanvianey@yahoo.com

15. CĐ MTG PHAN THIẾT
1. CĐ MTG PHAN THIẾT – BÙI PHÁT
:  Gx. Bùi Phát, QĐ 2
X. Nam Bình, H. Đăk Song, Đăk Nông

2. CĐ MTG PHAN THIẾT – NHÂN CƠ
Tl: 08/08/2010;   Bm: T. Đaminh
:  Gx. Nhân Cơ, QĐ 2
X. Nhân Cơ , H. Đăk R’ Lấp, Đăk Nông

3. CĐ MTG PHAN THIẾT – PHƯỚC TÍN
Tl: 08/09/2010;   Bm: Sinh Nhật ĐM
:  Gx. Phước Tín, PL
Thôn Đồng Tâm, Xã Phước Tân, H. Bù Gia Mập, BP
:  0651. 2242986 : 01643. 032 223
Email: cdphuoctinmtgpt@gmail.com

4. CĐ MTG PHAN THIẾT – PHƯỚC SƠN
Tl:  ;   Bm:
:  Gx. Phước Sơn, PL
P.Phước Bình, Tx Phước Long, Bình Phước
:      :
Email:

16. CĐ MTG TÂN VIỆT – BÙ ĐĂNG
:  Gx. Bù Đăng, PL
29 Thôn 2, ấp Đoàn Kết, H. Bù Đăng, Bình Phước
: 0651. 3974 142
Email: budang.mtgtv@gmail.com

17.  NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN 
1. CĐ NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN – BMT
Tl: năm 1953;   Bm: Vinh Sơn PhaoLô
: 05 Phan Bội Châu, P. Thắng Lợi, Tp. BMT,  ĐL
: 0500. 3853 152
Email: ntbavsbmt@yahoo.com 

 Lớp Tình Thương Vinh Sơn
: 75 Lê Thánh Tông, Tp. BMT,  ĐL
: 0500. 3956 665

2. CĐ MAI HẠNH  – HÒA AN
Tl: 01/08/2001;  Bm: Sinh Nhật ĐM
: Gx. Hoà An, QĐ 2
207 T. 11, X. Nam Bình, H. Đăk Song, Đăk Nông
: 0501. 3710 129
Email: maihanhntba@gmail.com

3. CĐ NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN – HOÀ NAM
Tl: 11/09/1999;   Bm: Gioan Gabriel Perboyer
:    Gh. Hoà Nam (Thánh Linh), ĐL 2
T. Hòa Nam 1, X. Êa Nôul, H. Buôn Đôn, ĐL
: 0500.3784 537; 05003. 606 187     
Email: cdhoanam@yahoo.com

4. CĐ NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN – ĐỒNG TÂM
Tl: 13/09/2000;   Bm: T. Vinh Sơn Phaolô
: Gh. Đồng Tâm (Đồng Xoài), PL
375 –Ấp 3, X. Đồng Tiến, H. Đồng Phú, Bình Phước 
: 0651 3825 172
Email: ntbadongtam@yahoo.com

18.  NỮ TỲ THÁNH THỂ
1. CĐ NỮ TỲ THÁNH THỂ EABAR – MÂN CÔI
Tl: 08/02/1999;   Bm: ĐM Cát Minh
Gh. Mân Côi (Gx. Tân Lợi), ĐL 2
: 01 Thôn 15, X. Êa Bar, H. Buôn Đôn, ĐL
: 0500. 3785 279
Email: eymard@hcm.vnn.vn

2. CĐ NỮ TỲ THÁNH THỂ – THANH SƠN
Gh. Thanh Sơn (Vinh An), QĐ 1
: X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông
: 0501 3750 462

19. THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES (SPC)
A. TỈNH DÒNG ĐÀ NẴNG:
1. CĐ THÁNH PHAOLÔ – BMT
Tl: 01/10/1992;   Bm: Thánh Phaolô Trở Lại
: 118 Phan Chu Trinh, Tp. BMT, ĐL 
: 0500. 3954 085
Email: spc118pct@yahoo.com

2. CĐ THÁNH PHAOLÔ – CHI LĂNG
Tl: 25/03/1977;   Bm: ĐM Truyền Tin
Gx. Chi Lăng, Đl 2
: 12 Săm Brăm, K.1, P. Khánh Xuân, Tp. BMT
: 0500.3827 234
Email: chilangspc@yahoo.com.vn

3. CĐ THÁNH PHAOLÔ – DUY HOÀ
Tl: năm 1976;   Bm: ĐM Vô Nhiễm
Gx. Duy Hoà, ĐL 2
: 128 Nguyễn Thị Định, P. Khánh Xuân, Tp. BMT
: 0500. 3868 538
Email: duyhoaspc@yahoo.com

4. CĐ THÁNH PHAOLÔ – VI NHÂN 
Tl: 16/03/2003 ;   Bm: T. Giuse 19.3
: Trường Vi Nhân,
162 Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, Tp. BMT, ĐL
: 0500.3955 733
Email: elisexuan@gmail.com

B. TỈNH DÒNG SÀI GÒN:
  CĐ THÁNH PHAOLÔ – QUẢNG PHÚC
Tl: 13/12/2010 ;   Bm: T. Phaolô trở lại
: X. Quảng Khê, H. Đăk Glong, Đăk Nông
:     : 0976. 880 363
Email: srannecucqk@gmail.com

20. THỪA SAI BÁC ÁI
1. CĐ THỪA SAI BÁC ÁI – NGUYÊN HÀ 
Tl: 17/01/2007;   Bm: Mẹ Thiên Chúa
: Gx. Buôn Hô, ĐL 1
TDP 10, P. An Bình, Tx. Buôn Hồ, Đăk Lăk
: 0500.3571 048
Email: cdtsbsnguyenha@yahoo.com 

2. CĐ THỪA SAI BÁC ÁI  – KIM MAI
Tl: 14/09/2008 ;   Bm: ĐM Lên Trời
: Gx. Kim Mai, ĐL 2
296/44 B Lê Duẫn, Tp. Buôn Ma Thuột,  Đăk Lăk
: 0500.3934 211
Email: congdoanthuasaibacaikimma@yahoo.com.vn
3. CĐ THỪA SAI BÁC ÁI  – VINH AN
: Gx. Vinh An, QĐ 1
X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông

21. THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH VƯƠNG
Tl: 01/01/2011 ;   Bm: Thánh Gia
: Gh. Thánh Gia (Phúc Lộc), QĐ
Thôn 9, X. Tâm Thắng, H. Cư Jút, Đăk Nông
: 0501. 3694 232
Email: tvthanhgia@gmail.com

22. TU ĐOÀN NỮ THỪA SAI THÁNH MẪU CCT
1. TĐ TS TM CCT – ĐỒNG XOÀI
Tl: năm 2000;   Bm: T. Têrêxa HĐ
: Gx. Đồng Xoài, PL
107/ 358 khu phố 2, P. Tân Đồng, Tx. Đồng Xoài, BP
: 0651.3880 778

2. TĐ TS TM CCT – TÂN HƯNG
Tl: năm 1999;   Bm: ĐM Thăm Viếng
: Gx. Tân Hưng, PL
9/148 Ấp 3, X. Tiến Hưng, Tx. Đồng Xoài, BP
: 0651.3896 204
Email: tstmtanhung@gmail.com