Có Mẹ Đồng Hành (Video)

Có Mẹ Đồng Hành

Mừng Kim khánh Giáo phận Ban Mê Thuột (22.6.1967  - 22.6.2017)

Thơ: Hoàng Công Nga

Phổ nhạc: Trần Thái Linh

Hòa âm: Kinh Châu

Giọng ca: Ngọc Ngoan

Video Quang cảnh Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Giang Sơn, GP.BMT: Vinh Sơn

 

 

Tin/Bài liên quan