Cao Rao Danh Chúa (Lc 2, 22-32)

Cao Rao Danh Chúa (Lc 2, 22-32)

Có ai được như Simêon
Niềm tin trông mong dẫu mỏi mòn.
Một đời trông chờ Đấng cứu thế
Tuổi già luôn giữ tấm lòng son

Thánh Thần Thiên Chúa ngự trên ông
Đáp lại nỗi lòng đã ngóng trông
Ơn thị kiến tràn đầy trí tuệ
Được nhìn thấy no thỏa tấm lòng.

Nỗi mừng vui tâm trí ngập tràn
Lòng hoan hỉ đầy nỗi chứa chan
Mắt đã nhìn thấy ơn cứu độ
Thỏa lòng để về chốn bình an.

Bồng hài nhi dâng lời chúc tụng
Miệng tiên tri bỗng mở lời ra
Đường cứu độ chẳng ở đâu xa
Đứa trẻ này sẽ là nguyên cớ…

Lại có bà tiên tri Anna
Đã cao rao danh thánh Chúa ta
Đấng cứu độ muôn dân chờ đợi
Đấng truyền rao huyền nhiệm trời xa.

Xin cho con biết mở miệng ra
Để cao rao ngợi khen danh Chúa
Để niềm tin nở rộ bốn mùa
Để tình yêu là niềm trọn hảo.

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan