Chạm vào Ngài (Mc 6,53-56)

CHẠM VÀO NGÀI (Mc 6,53-56)

Con chạm vào Ngài một chút thôi
Những mong biến đổi đến trong đời
Niềm tin cháy bỏng luôn thôi thúc
Lẽ sống khát khao vẫn gọi mời
Khẽ chạm vào thân người khốn khổ
Lau khô giọt nước mắt đầy vơi
Chúa ơi bát ngát trong tình Chúa
Trọn vẹn tin yêu giữ lấy Lời.

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan