Con Người là ai?

Mt 16,13-20  CN XXI TN

Cội bồ đề dát bạc trăng thanh
Hương đàn Phật thoảng lay gió nhẹ
Tôi hỏi lòng “Có chăng Thượng Đế,
Đấng Tạo Thành vũ trụ, không xanh?”

Thấm vị đời thật hư ảo, mong manh
Tôi tìm Chúa vẹn những ngày trai trẻ,
Mùi thơm hương đàn thôi lay gió nhẹ
Chúa gọi ai giục giã ước mơ lành!

Rồi năm tháng mi ngấn lệ long lanh
Đời nếm trải chín sầu cây Thập Tự
“Con Người là ai?” Con nói thử?”
Trăn trở hồn nghe tiếng hỏi cầm canh.

Thánh Phê-rô lời điểm ngọc vào tranh
“Đấng Ki-tô, Thầy chính là Cứu Chúa!”
Lời rót tim, sầu đau liền nhảy múa
Dâng khúc ca hạnh phúc thật chân thành.

Ồ vinh phúc! Trên tảng đá thạch anh
Thật vững vàng, Thầy xây cao Hội Thánh,
Quyền tháo buộc, biển niềm tin sóng sánh
Chan mặt đời hạnh phúc sáng đêm thanh.

Con sấp mặt, tim nếm vị đòng đanh
Môi thấm mặn ân tình Thầy cứu thế
Khổ đau kia hóa ngọc châu diễm lệ
Trái sầu rơi – Thập Tự sáng đêm lành…

 Tình Yêu Hoa Cỏ

Tin/Bài liên quan