DÒNG MÂN CÔI CHÍ HOÀ (FMSR)

Với tinh thần đức ái trọn hảo, chị em Mân Côi sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người.
Giới thiệu: 

DÒNG MÂN CÔI CHÍ HOÀ (FMSR)

1. Tên gọi: Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hoà (FMSR)
Gọi tắt là DÒNG MÂN CÔI CHÍ HOÀ

2. Bản chất và thẩm quyền:
Dòng Mân Côi Chí Hoà là dòng theo luật Giáo phận, có lời khấn công, tuyên khấn ba lời khuyên Phúc âm: Khiết tịnh, Khó nghèo, Vâng phục, sống đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ truyền giáo.

3. Đặc sủng dòng:
Mục đích chính đời sống chị em Mân Côi là làm vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ Maria, thánh hoá bản thân và cứu rỗi các linh hồn.
Sứ mạng của chị em Mân Côi là hiến thân cho việc tông đồ truyền giáo của Giáo hội bằng việc rao giảng Tin Mừng và giáo dục đức tin, đặc biệt cho người nghèo khó trong các lãnh vực giáo dục, y tế, từ thiện, xã h?i và mục vụ tông đồ.

4. Linh đạo dòng:
Với tinh thần đức ái trọn hảo, chị em Mân Côi sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người.

5. Đôi nét lịch sử:
Dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hoà được tuyên sắc lập dòng ngày 08/9/1946 tại Trung linh, Bùi Chu.
Vị Sáng lập là Đức Giám Mục Dominico Maria Hồ Ngọc Cẩn, Giám Mục Giáo phận Bùi Chu.
Tổng phụ trách hiện nay là Nữ tu M. Bosco Đinh Thị Kim Thanh.
Bề trên giám tỉnh Việt Nam là Nữ tu M. Rose Vũ Loan.
Chị phụ trách cộng đoàn Buôn Ma Thuột là Nữ tu M. Veronique Mai Thị Linh Sa.

7. Địa chỉ liên lạc dòng chính: 94 Trần Văn Bánh, P7, Q. Tân Bình, TP. HCM
ĐT: 083.8640000
Email: tinhdongtt@yahoo.com
Địa chỉ cộng đoàn BMT: Cộng đoàn Mân Côi Thánh Mẫu, Giáo Xứ Kim Mai.
ĐT: 0957.583567
Email: fmsrbmt@yahoo.com

8. Các hoạt động cụ thể: Cộng đoàn Mân Côi BMT còn âm thầm.

BBT
 

Phụ trách: 
Tổng phụ trách hiện nay là Nữ tu M. Bosco Đinh Thị Kim Thanh.
Phụ trách: 
Bề trên giám tỉnh Việt Nam là Nữ tu M. Rose Vũ Loan.
Địa chỉ: 

Địa chỉ liên lạc dòng chính: 94 Trần Văn Bánh, P7, Q. Tân Bình, TP. HCM
Email: tinhdongtt@yahoo.com

Địa chỉ cộng đoàn BMT: Cộng đoàn Mân Côi Thánh Mẫu, Giáo Xứ Kim Mai.
Email: fmsrbmt@yahoo.com

Điện thoại: 
083.8640000
Điện thoại: 
0957.583567
Email: 
tinhdongtt [at] yahoo [dot] com