GIÁO HỌ TÂN ĐIỀN

Năm thành lập: 
24.4.1994
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Annê Lê Thị Thành
Số Giáo dân: 
430
Giới thiệu: 

GIÁO HỌ TÂN ĐIỀN
thuộc Giáo Xứ Tân Hưng


1/ Tên giáo họ: Giáo họ Tân Điền, Hạt Phước Long, Giáo Phận Banmêthuột.

2/ Địa chỉ: Ấp 7, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

3/ Thành lập: ngày 24 tháng 4 năm 1994.

4/ Bổn mạng: Thánh Annê Lê Thị Thành. Kính ngày 12 tháng 7.

5/ Số giáo dân lúc thành lập: 400 nhân danh.

6/ Vị sáng lập tiên khởi:
Lm Phaolô Võ Quốc Ngữ.
Giuse Nguyễn Công Thuật.
Gioanbaotixita Hoàng Đức Chân.
Gioanbaotixita Hoàng Viết Chung.
Antôn Phan Quang Hiện.

7/ Diện tích Nhà thờ lúc thành lập: 72m2

8/ Linh mục quản nhiệm:
Cha Titô Nguyễn Minh Nhường, Giáo phận Phú Cường - quản nhiệm
Cha PhaoLô Lê Vinh Đởm. Giáo phận Phú Cường - quản nhiệm
Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ - quản nhiệm.
Cha JB Nguyễn Văn Hậu - quản nhiệm.
Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh - quản nhiệm.
Cha JB Nguyễn Văn Hậu - Quản nhiệm cho đến nay

9/ Tổng số giáo dân hiện nay là: 430 nhân danh.

10/ Diện tích nhà thờ hiện nay: 650m2.

11/ Diện tích nhà xứ và nhà giáo lý hiện nay: 260m2.

12/ Các đoàn thể công giáo:
1. Hội Gia Trưởng
2. Hội Hiền Mẫu.
3. Hội Tận Hiến.
4. Ca đoàn: Ca đoàn giáo họ.
5. Giáo lý viên.

13/ Đời sống hàng ngày của đa số giáo dân: Làm nông. Tạm đủ sống.

Giáo Xứ Tân Hưng, ngày 15 tháng 6 năm 2005.
 

LM Chính xứ: 
Địa chỉ: 

Ấp 7, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Giáo hạt Phước Long