GIÁO HỌ TÂN LỢI

Năm thành lập: 
11.12.1994
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh
Số Giáo dân: 
200
Giới thiệu: 

GIÁO HỌ TÂN LỢI
thuộc Giáo Xứ Tân Hưng


1/ Tên giáo họ: Giáo họ Tân Lợi, Hạt Phước Long, Giáo Phận Banmêthuột.

2/ Địa chỉ hiện nay: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

3/ Thành lập: ngày 11 tháng 12 năm 1994.

4/ Bổn mạng: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Kính ngày 6 tháng 4.

5/ Số giáo dân lúc thành lập: 50 nhân danh.

6/ Vị sáng lập tiên khởi:
Cha Titô Nguyễn Minh Nhường. Giáo Phận Phú Cường
Cụ Giuse Nguyễn Văn Hạnh. Giáo Xứ Tân Hưng.
Cụ bà Viên Thị Mộng.
Cụ Giuse Đỗ Văn Mễ.

7/ Diện tích Nhà thờ lúc thành lập: 200m2

8/ Linh mục quản Nhiệm:
Cha Titô Nguyễn Minh Nhường. Giáo Phận Phú Cường - quản nhiệm
Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ - quản nhiệm.
Cha JB Nguyễn Văn Hậu - quản nhiệm.
Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh - quản nhiệm.
Cha JB Nguyễn Văn Hậu - quản nhiệm cho đến nay

9/ Tổng số giáo dân hiện nay là: 200 nhân danh.

10/ Các đoàn thể công giáo:
1. Hội Tận Hiến.
2. Ca đoàn: Ca đoàn giáo họ.

11/ Đời sống hàng ngày của đa số giáo dân: Làm nông. Tạm đủ sống.

Giáo Xứ Tân Hưng, ngày 15 tháng 6 năm 2005.

LM Chính xứ: 
Địa chỉ: 

Giáo họ Tân Lợi, Hạt Phước Long, Giáo Phận Banmêthuột.

Giáo hạt Phước Long