GIÁO XỨ BÌNH MINH

Năm thành lập: 
2017
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ BÌNH MINH

tách từ Giáo xứ Đăk Nhau (hạt Đồng Xoài): Cha Phêrô Nguyễn Thanh Vũ (Phó xứ Đăk Nhau, Quản nhiệm Bình Minh).

(theo Thông tin tháng 5.2017 của VP.TGM)

Giáo hạt Đồng Xoài