Giuse Bùi Văn Trường

Năm sinh: 
21.04.1970
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Phúc Bình
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
Địa chỉ: 

Thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 
0501.3742.557 –
Điện thoại: 
0914 141 080
Email: 
josbuivantruong [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Ngày 08.8.2008 - 01.2018, quản xứ Giáo xứ Xuân Lộc

- Tháng 01.2018: quản xứ Giáo xứ Phúc Bình