Giuse Nguyễn Ngọc Bích

Năm sinh: 
01.04.1958
Năm Linh mục: 
12.03.1998
Chức vụ: 
Quản xứ PHÚC THÀNH
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
Địa chỉ: 

Xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Email: 
bikp [at] catholic [dot] org
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ CHI LĂNG về nhận Quản xứ PHÚC THÀNH vào mùa Vọng 2011