Giuse Trần Mạnh Cường

Năm sinh: 
25.10.1942
Năm Linh mục: 
28.05.1969
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Đoàn Kết
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
Địa chỉ: 

Xã Hoà Khánh, Tp. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 
0500.3686 224
Điện thoại: 
0914 130 072
Email: 
cuongjos [at] vnn [dot] vn