Giuse Trần Ngọc Đại

Năm sinh: 
08.10.1972
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Nghi Xuân
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
Địa chỉ: 

X. Nâm N’Jang, H. Đăk Sông, Đăk Nông

Điện thoại: 
0905 575 767
Email: 
josngocdai [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Họ và tên: Giuse Trần Ngọc Đại

Sinh ngày: 08/10/1972, tại: xã Đức Minh, huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông

Thuộc Giáo xứ Vinh An, giáo hạt Đak Mil, Giáo phận Ban Mê Thuột

Học Đại Chủng Viện: Sao Biển Nha Trang

Phó tế: 28/12/2004

Linh mục: 26/07/2005

Các Giáo xứ/ cơ sở đã phục vụ:

1. Phó xứ Phúc Lộc từ tháng 9/2005

2. Ngày 31/05/2006, quản nhiệm giáo họ Vô Nhiễm, giáo xứ Phúc Lộc. 

3. Ngày 12/08/2008, quản xứ Nghi Xuân - Quản nhiệm Giáo xứ Nghi Trung.