Giuse Trần Ngọc Đại

Năm sinh: 
08.10.1972
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Nghi Xuân
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
Địa chỉ: 

X. Nâm N’Jang, H. Đăk Sông, Đăk Nông

Điện thoại: 
0905 575 767
Email: 
josngocdai [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Phó xứ Phúc Lộc từ tháng 9/2005

- Quản xứ Nghi Xuân từ ngày 12/08/2008