GX. Bù Đăng : CN Chúa Chiên Lành

Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành được chọn làm ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ lần thứ 53. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng : “Giáo Hội là Mẹ tất cả những ơn gọi. ợn gọi được sinh ra, được lớn lên trong lòng Giáo Hội và được nuôi dưỡng bởi Giáo Hội”.

Giáo Xứ Bù Đăng cầu nguyện để có thêm nhiều ơn gọi dâng hiến, có thêm số các mục tử. Đặc biệt là ơn gọi linh mục, để trở thành mục tử chăn dắt đoàn chiên Chúa.
Trước thánh lễ, để giới thiệu và trình bày đôi nét về ơn gọi cho các thanh thiếu niên, một số các em nhỏ được ban tổ chức chọn mặc tu phục giống ĐGM, linh mục, tu sĩ nam nữ của các Dòng tu trong giáo phận.

Ơn gọi là một biến cố cá nhân và độc đáo, nhưng cũng là một sự kiện cộng đoàn và Giáo Hội, vì không ai được gọi để bước đi một mình. Mỗi ơn gọi được Chúa khơi dậy như một hồng ân,
Trong thánh lễ, cha Đặc Trách Giuse Trịnh Văn Kính khuyến khích các bạn trẻ giáo xứ quảng đại đáp lại tiếng Chúa để dấn thân trở nên Linh Mục và nam nữ tu sĩ nhiệt thành phục vụ Giáo Hội, gia đình và giáo xứ có vai trò quan trọng với ơn gọi. Đặc biệt cầu nguyện cho những ứng sinh đang được đào tạo, xin cho những ứng sinh được thật sự yêu mến Chúa Ki-tô  và Hội Thánh và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Nt : Ngọc Hoa

(Xem thêm hình)