Hành trình Giêsu (Mc 1, 38)

Hành trình Giêsu

“Chúng ta hãy đi nơi khác,
đến các làng xã chung quanh,
để Thầy còn rao giảng ở đó nữa,
vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó”
(Mc 1, 38)

Sai môn đệ hãy đi nơi khác
Bởi muôn dân khao khát Tin Mừng
Niềm Tin lửa Mến cháy bừng
Đau thương Chúa cứu vui mừng thế nhân

Vì yêu Chúa ân cần hiện diện
Bất kể là góc biển chân mây
Con người đang sống hôm nay
Giêsu chiếu sáng đong đầy tình yêu

Đi mãi thôi vì điều nòng cốt
Sứ mệnh Người Con Một Chúa Cha
Đem ơn cứu rỗi muôn nhà
Tin Mừng Nước Chúa quỷ ma diệt trừ

Nhờ sức mạnh Tin Mừng thúc bách
Thấm vào hồn ngõ ngách lương tri
Bao người lạc bước gian nguy
Tin vào Thiên Chúa kiên trì đổi thay

Tin Mừng đến giãi bày tình mến
Cha của Người yêu đến trao ban
Ngôi Lời Cứu độ trần gian
Khai trương Nước Chúa việc làm chứng minh

Để Tin Mừng loan đi nơi khác
Chúa thường vào hoang mạc với Cha
Con tim yêu mến chung hòa
Công trình cứu độ Ý Cha chu toàn

Để Tin Mừng loan đi nơi khác
Chúa mong chờ hợp tác môn sinh
Con xin dâng hiến đời mình
Hân hoan gieo bước hành trình Giêsu

Nt. Bích Ngọc

Tin/Bài liên quan