Kim Phát: Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức Tân Ban Thường Vụ HĐGX Khóa XI Nhiệm Kỳ 2016-2020

Kim Phát: Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức Tân Ban Thường Vụ HĐGX Khóa XI Nhiệm Kỳ 2016-2020

Ngày 5/11/2015, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục GP BanMêThuột đã ký văn thư số 44/15, bổ nhiệm Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ Kim Phát nhiệm kỳ 2016-2020.
Danh sách và chức danh 7 vị Ban Thường Vụ như sau:
 
Ông Phanxicô Xavie Vũ Châu Thành, chủ tịch.
Ông Giuse Đinh Xuân Huy, đệ I phó chủ tịch.
Ông Giuse Hoàng Hóa, đệ II phó chủ tịch.
Ông Giuse Trần Văn Nhật, thư ký.
Ông  Antôn Nguyễn Tri Phương, tài chính.
Ông Giuse Nguyễn chí Điệp, thủ quỹ.
Ông Giuse Phan Tấn Toàn, ủy viên sắc tộc.
 
Trong thánh lễ  5g00 sáng Chúa Nhật II Mùa Vọng ngày 6/12/2015, tại nhà thờ Kim Phát, quý chức Tân Ban Thường Vụ HĐGX khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020 đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức nhiệm vụ điều hành giáo xứ.

Thánh lễ đồng tế do cha quản xứ Kim Phát GB Phạm Thế Truyền chủ tế và chủ sự nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Sau bài giảng lễ của cha phụ tá GB Lại Văn Mười, có chủ đề sửa sang, uốn nắn con đường cong queo cho ngay thẳng, dọn đường Chúa đến, quý chức đã tiến lên cung thánh giơ tay tuyên thệ nhậm chức theo nghi thức, đọc kinh tin kính tuyên xưng đức tin công giáo.

Sau lễ, cha xứ Kim Phát trao bằng tưởng lục cho ông Đa Minh Lê Văn Đức, đệ I phó chủ tịch đã mãn nhiệm; và 3 vị cố vấn: Ông Giuse Nguyễn Ngọc Bích, ông Giuse Đỗ Văn Kiện và ông GB Hà Văn Tảo.
 
Ông Giuse Vũ Văn Mạnh, cựu chủ tịch BTV mãn nhiệm đọc diễn văn cám ơn cha xứ, cha phụ tá và cha nguyên quản xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương, đã luôn hướng dẫn, dìu dắt, cám ơn quý chức, các ban ngành đoàn thể đã nỗ lực cộng tác để xây dựng giáo xứ trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
Cha quản xứ thay lời cho cộng đoàn cám ơn quý chức mãn nhiệm, đã hết lòng phục vụ. “ Quý ông là những người dẫn đường chỉ lối  để tôi được hòa nhập với giáo xứ trong những tháng ngày đầu tiện về nhận sứ vụ linh mục quản xứ, cầu chúc quý ông và gia đình luôn được an bình, cộng đoàn giáo xứ ghi nhận công lao của quý vị”, cha nói.
 
Ông Phanxicô Xavie Vũ Châu Thành, tân chủ tich BTV, lần đầu tiên trong cương vị chủ tịch khóa này, ngỏ lời cám ơn quý cha, quy tu sĩ và cộng đoàn đã tín nhiệm. Ông mong quý cha chỉ bảo hướng dẫn, mong cộng đoàn cộng tác đắc lực để cùng xây dựng giáo xứ Kim Phát được phát triển.
 
Cha xứ Kim Phát nói nhiệm vụ trước mắt của tân BTV rất nặng nề, như xây dựng nhà xứ và trường học giáo lý, giúp giáo họ Hra Êa Hning xây dựng nhà nguyện. Cha khích lệ các ông “đừng sợ”. Cha nhắc nhở cộng đoàn hãy yêu mến và cộng tác tích cực với quý chức.
 
Điều đặc biệt: Có 5 vị Tân BTV đã cống hiến nhiều khóa: Ông tân chủ tịch Phanxicô Vũ Châu Thành là nguyên chủ tịch BTV HĐGX nhiệm kỳ 1992-1996; Ông Giuse Đinh Xuân Huy, nguyên thư ký BTV nhiệm kỳ 2006-2012; Ông Giuse Hoàng Hóa phục vụ liên tiếp nhiệm kỳ thứ III, chức vụ lần lượt là tài chính 2 nhiệm kỳ và nay là Đệ II Phó chủ tịch; Ông Giuse Trần Văn Nhật tiếp tục phục vụ nhiệm kỳ thứ II với chức vụ thư ký; Ông Giuse Phan Tấn Toàn, ủy viên nhiệm kỳ II.


 

Hoàng Kha