LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 01.2014

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 01.2014

01.01 01-12

Thứ Tư. THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA

CMTC TV. Nữ Vương Hòa Bình (CT)
Bổn mạng

Giáo xứ:

Phú Long (CT),

Thuận Hòa (CT)

Quảng Phúc (GN),

Đức Hạnh (PL),

Phú Riềng (ĐX)

Cầu cho  

04 04

Thứ Bảy.
CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Phêrô Nguyễn Văn Hóa (+2003)

05 05

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH
(Góp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo
)

CMTC GX: Kim Hòa (GS)
GX: Xã Đoài (ĐM)
GX: Đồng Xoài (ĐX)
GH: Phúc Lâm (Quảng Phúc – GN)
Bổn mạng  
Cầu cho  

06 06

Thứ Hai.
CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho

Lm Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (+1975)

LmPhêrô Trần Đức Sâm (+1975)

12 12

 CN LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
CMTC GX: Đông Sơn (GS)
GX: Nhân Cơ (GN)
GX: Phước Vĩnh (PL)
Bổn mạng  
Cầu cho  
15 13

 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

CMTC GX : Chi Lăng (MT)
GH: Vô Nhiễm (Gx. Phúc Bình - DM)
Bổn mạng  
Cầu cho  
18 18

 Thứ Bảy.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Augustinô Hoàng Đức Sinh (+1990)

19 19

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CMTC GX: Đức Lễ (ĐM)
GX: Thuận Lợi (ĐX)
GH: Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - GN)
Bổn mạng  
Cầu cho  

26 26

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

CMTC  
Bổn mạng Cha M. Albericus Trần Đình Đồng, Xitô PS
Cầu cho  

31 01-01

Thứ Sáu.

Mồng Một Tết Giáp Ngọ

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho