LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2/2014

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2/2014

Trong tháng 2 này chúng ta sẽ mừng Lễ Chúa Nhật 4, 5, 6, 7 mùa Thường Niên (Năm A). Ngoài ra chúng ta cũng mừng Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Trùng vào Chúa Nhật 4), Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Lễ kính Tông Tòa Thánh Phêrô.

LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Ngày 2/2; năm nay trùng vào Chúa Nhật 4): Thánh Lễ hôm nay kỷ niệm việc Đức Mẹ và Thánh Giuse đưa Hài Nhi Giêsu lên Đền Thánh Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa theo luật Môisê: “Mỗi con trai đầu lòng được gọi là người thánh thuộc về Chúa...”. Thánh Lễ hôm nay cũng thường được gọi là “Lễ Nến” vì có phần làm phép nến và rước nến trước Thánh Lễ.

Trong Bài Đọc 1 (Malaki 3:1-4), Tiên Tri Malaki nói tiên tri về ngày Đấng Cứu Thế đến. Trong Bài Đọc 2 (Do Thái 2:14-18), Thánh Phaolô tường thuật việc Chúa Giêsu đã được sinh ra như một hài nhi, từ nhỏ đã được hiến dâng cho Thiên Chúa và giữ đầy đủ các lề luật, rồi “Chính Ngài đã chịu đau khổ và chịu mọi thử thách (và chịu chết để cứu chuộc chúng ta), nên người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách.”

Bài Phúc Âm (Luca 2:22-40) ghi lại việc Thánh Giuse và Đức Mẹ đưa Chúa Con lên Đền Thánh Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa “theo luật Môisê” và đã được ông già Simeon, một người thánh thiện, và bà Tiên Tri Anna chúc tụng và nói tiên tri về “Hài Nhi Giêsu” mà “Thánh Giuse và Mẹ Maria đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người.” Khi hai ông bà đã chu toàn mọi lề luật của Chúa (cho Hài Nhi Giêsu), thì trở về xứ sở của mình là Nagiaret (thuộc miền Galilêa), và “Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.”

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy phó dâng linh hồn và xác chúng ta trong tay Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN (Ngày 9 tháng 2): Bài Đọc 1 (Isaia 58:7-10) ghi lại Lời Chúa, qua Tiên Tri Isaia, nói với dân chúng: không được “hăm dọa, áp bức những người cùng khổ”; trái lại hãy thương yêu giúp đỡ những người nghèo khó, đói rách, thì Chúa sẽ thương yêu và nhận lời khi họ cầu xin với Chúa” và ban cho họ những ngày tươi sáng, hạnh phúc. Trong Bài Đọc 2 (1 Côrintô 2: 1-5), Thánh Phaolô nói với chúng ta là Ngài chỉ luôn suy ngắm về “cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh,” và trong khi rao giảng, Ngài không “dựa vào sự khôn ngoan của loài người”; nhưng chỉ “dựa vào sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa.”

Trong Bài Phúc Âm (Matthêu 5; 13-16), Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ và mọi người chúng ta phải là muối ướp cho đời, phải là ánh sáng chiếu soi thế gian. Chúng ta phải luôn giữ cho muối đó được mặn... cho ánh sáng đó được tỏa sáng chung quanh chúng ta và làm gương sáng cho mọi người.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa, nhờ lời Đức Mẹ, Thánh Giuse và các Thánh chuyển cầu, ban ơn thánh hóa chúng ta, để chúng ta luôn sống xứng đáng những tín hữu của Chúa và biết làm gương sáng cho mọi người chung quanh chúng ta.

LỄ ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI LỘ ĐỨC (Ngày 11 tháng 2): Thánh Lễ hôm nay kỷ niệm lần thứ nhất Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (ngày 11/2/1858) với Bernadette Soubirous (1844-1879). Đức Mẹ đã hiện ra tất cả 18 lần trong năm đó và xưng mình là “Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.” (Bốn năm trước đó, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố Tin Điều Đức Mẹ vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 8/12/1854). Đức Mẹ đã kêu gọi siêng năng lần Chuỗi Mân Côi để cầu cho những kẻ có tội ăn năn trở lại.

Giáo Hội đã chính thức công nhận việc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và lập lễ kính vào ngày 11/2 hằng năm cho toàn Giáo Hội.

Linh Địa Lộ Đức đã trở nên một nơi hành hương nổi tiếng khắp thế giới. Hằng năm có nhiều triệu khách hành hương, thuộc các tôn giáo khác nhau, đến kính viếng và cầu nguyện. Có những bệnh nhân đã được chữa lành.

Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 ( 1 Các Vua 8: 22-23,27-30). Bài Phúc Âm (Marcô 7:1-13).
Trong Thánh Lễ hôm nay, qua lời bầu cử của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các người tội lỗi được ơn sám hối ăn năn trở về với Chúa, cho các bệnh nhân và cho những người đau khổ trên thế giới, cho mỗi người chúng ta luôn biết sống xứng đáng đẹp lòng Chúa.

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN (Ngày 16 tháng 2): Bài Đọc 1 (Trích trong sách Đức Huấn Ca 15:15-20) nói đến việc chúng ta phải giữ các giới răn của Chúa. Ai kính sợ Chúa thì giữ các giới răn của Chúa và được Chúa thương xót. Thiên Chúa là Đấng “không cho phép ai phạm tội.”

Trong Bài Đọc 2 (Trích trong thơ 1Corintô 2:6-10), Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta hãy sống khôn ngoan, đây không phải là sự khôn ngoan theo thế gian, sự khôn ngoan “của vua Chúa thế trần”; nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để “làm điều lành và xa tránh tội lỗi.”

Bài Phúc Âm (Matthêu 5: 17-37) tiếp nối tư tưởng của Bài Đọc 1 về việc giữ các giới răn Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta giữ các giới răn Chúa một cách cụ thể : Không giữ lòng thù ghét ai; nhưng luôn sống hòa thuận yêu thương với mọi người; không phạm tội ngoại tình, dù chỉ bằng con mắt và lòng ước muốn; không phạm tội ly dị, nhưng vợ chồng phải sống chung thủy với nhau cho đến trọn đời; không thề gian nói dối, nhưng “những lời nói của chúng ta phải có thì nói có, không thì nói không.”

CHÚA NHẬT THỨ 7 THƯỜNG NIÊN (Ngày 23 tháng 2): Bài đọc 1 (Trích trong Sách Lêvi 19:1-2,17-18) nói đến việc thực hành đức Bác Ái để nên thánh, như Chúa dạy chúng ta “Các con hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh”: không thù ghét ai, nhưng hãy khuyên nhủ mọi người. Đừng lấy oán báo oán; nhưng hãy yêu thương bạn hữu như chính mình.

Trong Bài Đọc 2 (1 Côrintô 3: 16-23), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong chúng ta; vì thế chúng ta đừng sống theo sự khôn ngoan của thế gian; nhưng hãy sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa do Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Trong bài Phúc Âm (Matthêu 5: 38-48): Chúa Giêsu nói đến lòng Bác Ái tích cực: chẳng những không thù oán, “lấy mắt đền mắt” nhưng còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cầu nguyện cho mọi người, kể cả những người thù ghét chúng ta, bắt bớ chúng ta. Đó là sống bác ái theo gương Chúa, vì ”Ngài cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như trên kẻ dữ. Cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương...”. Như vậy là chúng ta đã cố gắng để “nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành.”

Vậy chúng ta hãy cầu nguyện chung cho nhau để mọi người chúng ta đều là những con người yếu đuối, nhưng được ơn Chúa thương giúp đỡ, chúng ta cố gắng mỗi ngày nên trọn lành hơn, để xứng đáng làm con của Chúa là cha chúng ta là Đấng trọn lành.

Xin Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh thương cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để mọi người chúng ta luôn là ngọn nến cháy sáng để chiếu soi ánh sáng của Chúa đến cho mọi người chung quanh chúng ta, trong gia đình, ở sở làm, trong cộng đoàn.

Xin cùng hiệp lời cầu nguyện chung cho nhau, xin Chúa thương xót chúng ta.

Linh Mục Anphong Trần Đức Phương

Tin/Bài liên quan