MỪNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vang muôn tiếng tung hô các Thánh
Trang sử hùng lấp lánh trong tay
Ngọn cờ Thập Giá tung bay
Hướng về Thiên Quốc hôm nay rạng ngời!

Giọt máu thắm viết lời minh chứng
Lòng kiên trung đón những cực hình!
Giữa đồng hạt giống trổ sinh
Giang sơn gấm vóc, kiêu binh oai hùng!

Chốn đầu đài ung dung bước tới
Lòng hiên ngang chờ đợi phút giây
Bá đao, tứ mã phanh thây
Lăng trì, ngựa xéo, voi dày sợ chi!

Vì yêu thương cho đi tất cả
Trên đồi cao Thập Giá tình yêu!
Vinh quang chói sáng Vương Triều
Phá tan xiềng xích hỏa thiêu ngục tù!

Phút hành hình âm u sự chết
Vì Chính Đạo chịu vết thương đau !
Thiều quang rực rỡ sắc màu
Triều Thiên sự sống trên đầu trao ban.

Kẻ vô tâm bạo tàn dẫm nát
Hoa bên đường thơm ngát ngất ngây
Phả hương gỗ quí còn đây
Thơm cả lưỡi búa thơm lây cán rìu.(*)

Những khó khăn bao người cam chịu
Trước cuộc đời dè bỉu khinh chê!
Lòng đang rỉ máu não nề
Hy sinh can đảm! Quyết thề dạ son!

Những từ bỏ làm con đau đớn
Mưu ác tà mơn trớn bủa vây!
Phúc Âm làm chứng mỗi ngày
Nguyện xin Các Thánh ra tay hộ phù!

(*)Sử gia Rodriguez so sánh cuộc đời thánh Phaolô Hạnh với cuộc đời “CÁNH HOA TÍM NGÁT HƯƠNG”: (Martyrologio Oriental Tr. 253-255)

Suối Ngàn
 

Tin/Bài liên quan