Matthêu Nguyễn Quang Tuấn

Năm sinh: 
01.01.1959
Năm Linh mục: 
07.01.1998
Chức vụ: 
Quản xứ PHÚ LỘC
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
Địa chỉ: 

Xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak

Điện thoại: 
0500.2245 894
Điện thoại: 
0905 480 468
Email: 
mttuan98 [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ PHÚC THÀNH về nhận Quản xứ PHÚ LỘC vào mùa Vọng 2011