NGÀI LUÔN CHỞ CHE

Chúa ơi! Con xin Ngài đừng bỏ rơi!
Đường trần gian tội lỗi đang tràn ngập
Muôn chước quỷ luôn chực rình vùi lấp
Con xin Ngài! Luôn thương đoái chở che.

Lời chân lý con luôn biết lắng nghe
Tình thương Ngài như ngọn đèn soi sáng
Như con suối ngân vang từng khúc nhạc
Như mây trời lồng lộng gió miên man.

Tình yêu Ngài xoa dịu nỗi gian nan
Dìu cánh buồm vượt ngàn con sóng dữ
Chân vững bước trên đường trần lữ thứ
Nương tựa Ngài con hớn hở reo vui!

Trong gian truân, cơn giông bão dập vùi
Bao hãi hùng! Gắng chịu nhiều thử thách!
Kho đức tin, tưởng chừng như mất sạch
Cùng gia tài phút chốc muốn tiêu tan.

Ngài luôn luôn tới che chở can ngăn
Dọi ánh sáng cuối đường hầm tăm tối
Vẫn âm thầm đưa bàn tay dẫn lối
Cùng với con qua thung lũng mịt mùng.

Con cậy trông, hân hoan đón Tin Mừng
Vì có Ngài! Đấng chiến thắng đêm đen!
Thắng tử thần, con cảm tạ ca khen
Đấng trị vì đến tận cùng trái đất.

10/01.2017
Vũ Năng