Ngày Chúa Giáng Sinh

Ngày Chúa Giáng Sinh

 

Đây Tin mừng Cứu độ trần gian

Chúa Giáng Sinh, nhân thế hỉ hoan

Tình đất trời giao hòa nhiệm ý

“Vua nhân từ, Hoàng tử bình an”.

 

Các giáo đường rung nhịp chuông vang

Hòa lời ca: “Đêm Thánh vô cùng”.

Đèn lấp lánh, muôn ánh điện vàng

Ngôi sao lạ. Ôi! To đẹp quá.

 

Trên Tây nguyên, ngày Chúa Giáng thế.

Khắp các nơi nao nức cõi lòng

Đón ơn trời, năm tháng đợi mong.

Hang đá, máng cỏ: nguồn ơn cậy trông.

 

Trời giá rét, gió lạnh đêm đông

Đến với Chúa ấm áp tâm hồn.

Người ngoại đạo cũng tìm kiếm Chúa.

Ngắm Hài nhi: “Chúa tể vô song”.

 

Nhà thờ lớn Giáo phận Ban-mê

Từng đoàn người lũ lượt kéo về

Chen chúc nhau đi tìm hang đá.

Thả tâm tình: “Ngày Chúa Giáng Sinh”.

 

MBUTTOE

 

Tin/Bài liên quan