Niềm khao khát được làm cha ẩn sâu nơi tất cả những người nam

Roma (WHÐ 27-06-2013) - Trong Thánh lễ sáng thứ Tư 26 tháng Sáu năm 2013 tại nhà nguyện của Nhà khách Thánh Martha, nhân dịp tạ ơn 60 năm linh mục của Ðức hồng y Salvatore De Giorgi, nguyên Tổng giám mục Palermo, Italia, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã giảng về niềm vui của người làm cha. "Niềm khao khát được làm cha ẩn sâu nơi tất cả những người nam, kể cả các linh mục, những người được mời gọi trao tặng sự sống, chăm sóc, bảo bọc đoàn con thiêng liêng được giao phó cho các ngài". Ðức Thánh Cha đã tập trung vào chủ đề này trong bài giảng lễ.

"Khi một người nam không có khao khát này, tức là đã đánh mất một điều gì đó. Có điều gì đó sai lạc. Tất cả chúng ta, để tồn tại, để kiện toàn, để trưởng thành, cần cảm nhận niềm vui làm cha: kể cả chúng ta là những người sống độc thân. Làm cha là chia sẻ sự sống cho người khác, trao ban sự sống, trao tặng sự sống... Ðối với chúng ta, đó là tình phụ tử thiêng liêng và mục vụ, nhưng còn là trao ban sự sống, là trở nên những người cha".

Từ trình thuật về Abram trong sách Sáng Thế, một người cao niên được Thiên Chúa hứa ban cho niềm vui đón nhận một đứa con và dòng dõi kế thừa đông như sao trời cát biển, Ðức Thánh Cha chia sẻ: "Câu chuyện đánh động tôi khi tôi hình dung một ông lão đã 90 tuổi với chiếc gậy trên tay tôi nghĩ đến một người cha bảo bọc gia đình mình, bảo bọc các con của mình. Một người cha biết cần phải làm gì để bảo bọc đoàn con. Ðiều này là một ân sủng mà các linh mục phải khấn xin cho chính mình: trở nên một người cha. Ân sủng được làm cha, người cha mục vụ, tình phụ tử thiêng liêng." Có thể chúng ta mang nhiều tội lỗi, nhưng đó là do commune sanctorum (mầu nhiệm các thánh hiệp thông): Mọi người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng nếu không có con, nếu chẳng bao giờ làm cha thì giống như một cuộc đời không hoàn chỉnh: một cuộc đời nửa vời. Vì thế chúng ta phải trở thành những người cha. Ðây là ân sủng Thiên Chúa ban tặng. Giáo dân gọi chúng ta là Cha, # họ muốn chúng ta trở thành những người cha, bởi ân sủng của tình phụ tử trong việc chăm sóc mục vụ.

Hướng về Ðức hồng y Salvatore De Giorgi nhân ngày kỷ niệm 60 năm linh mục, Ðức Thánh Cha chia sẻ: "Tôi không biết Ðức hồng y Salvatore thân mến của chúng ta đã làm gì, nhưng tôi chắc rằng ngài đã là một người cha. Ðó là một dấu chỉ". Hướng về các linh mục đồng tế cùng đi với Ðức hồng y, Ðức Thánh Cha mời gọi: "Và bây giờ là bổn phận của anh em, cây tốt phải trổ sinh trái tốt; đừng để ngài phải hổ thẹn".

Ðức Thánh Cha kết thúc: "Chúng ta tạ ơn Chúa về ân sủng của tình phụ tử trong Hội thánh, vốn được tiếp nối từ đời nọ đến đời kia. Cuối cùng, tôi nghĩ đến hai hình tượng này: hình tượng Abram xin một đứa con, hình tượng Abram cầm gậy trong tay bảo vệ gia đình mình và một hình tượng khác nữa: ông già Simêon ở trong Ðền thờ đón nhận cuộc sống mới: đó chính là phụng vụ, phụng vụ của niềm vui trong Chúa. Và ngày nay Chúa lại ban cho anh em niềm vui lớn lao ấy".

(Vatican Radio, 26-06-2013)

Thiên Phúc

Nguồn: 
Vatican Radio