Nicolas Lưu Nhất Tâm

Năm sinh: 
09.11.1975
Năm Linh mục: 
20.10.2010
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Công Chính
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
Địa chỉ: 

X. Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0982.400.344
Email: 
nicnhattam09 [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

2010: Phó xứ Thánh Tâm

16.01.2014: Phó xứ Vinh Đức

Tháng 01.2015: Quản xứ Công Chính