Phêrô Cao Tiến Hà

Năm sinh: 
22.6.1970
Năm Linh mục: 
15.07.2009
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Đức Lễ
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ ĐỨC LỄ
Địa chỉ: 

X. Đức Mạnh, H. ĐăkMil, T. ĐăkNông

Điện thoại: 
0501. 3751 759
Điện thoại: 
0984 212 388
Email: 
pettienha [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ GX. Đức Lễ ngày 21.6.2013.