Phêrô Nguyễn Minh Hiển

Năm sinh: 
08.5.1979
Năm Linh mục: 
11.4.2013
Chức vụ: 
Quản xứ Thiên Phước
Nơi làm việc: 
Giáo xứ Thiên Phước
Địa chỉ: 

huyện Đak G'long, tỉnh Đak Nông

Điện thoại: 
0982 928 395
Email: 
hienhlb [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Cha Phêrô Nguyễn Minh Hiển: Phó xứ Gia Nghĩa (GN)

- Tháng 6.2014: Phó xứ Quảng Phúc (GN) - Quản nhiệm Thiên Phước (GN)

- 13.01.2016: Quản xứ tiên khởi Tân Giáo xứ Thiên Phước (GN)