Tòa Thánh và Huynh Ðoàn thánh Piô 10 xích lại gần nhau

Vatican (SD 4-04-2017) - Thêm một bước tiến xích lại gần nhau giữa Huynh Ðoàn thánh Piô 10 và Tòa Thánh: Ðức Thánh Cha Phanxicô cho các vị bản quyền địa phương được cho phép các Linh Mục giáo phận chủ sự lễ nghi hôn phối cho các tín hữu theo Huynh đoàn này, dù tình trạng giáo luật của Huynh đoàn chưa được giải quyết.

Quyết định trên đây của Ðức Thánh Cha được trình bày trong thư của vị Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin kiêm chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo Hội của Thiên Chúa, là Ðức Hồng Y Gerhard Mueller, gửi các Giám Mục thuộc Huynh đoàn thánh Piô 10, là nhóm đã ly khai với Giáo Hội Công Giáo từ cuối tháng 6 năm 1988 sau khi vị sáng lập Huynh đoàn là Ðức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre truyền chức cho 4 Giám Mục mà không có phép của Ðức Giáo Hoàng.

Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 đã giải vạ tuyệt thông cho các Giám Mục thuộc Huynh đoàn thánh Piô 10 để tạo điều kiện cho sự thương thuyết tái lập sự hiệp nhất và xác định vị thế giáo luật của Huynh đoàn trong Giáo Hội.

Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép các Linh Mục của Huynh đoàn thánh Piô 10 được giải tội thành sự cho các tín hữu. Nay Ðức Hồng Y Mueller cho biết Ðức Thánh Cha quyết định cho phép các vị Bản quyền địa phương (Giám Mục, Tổng Ðại diện, Ðại diện Giám Mục) được cho phép cử hành hôn phối cho các tín hữu theo hoạt động mục vụ của Huynh đoàn thánh Piô 10 theo thể thức như sau:

Phép đó có thể ban cho một Linh Mục thuộc giáo phận, hoặc một Linh Mục hoàn toàn hợp lệ, cử hành hôn phối theo nghi thức bí tích vào đầu thánh lễ, trong phụng vụ cũ, tiếp theo đó, một linh mục của Huynh đoàn cử hành thánh lễ.

Nơi nào không có Linh Mục giáo phận có thể chủ sự nghi thức hôn phối cho hai bên, thì vị Bản quyền có thể trực tiếp ban năng quyền cần thiết như thế cho linh muc của Huynh đoàn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, và yêu cầu vị ấy gửi đến tòa Giám Mục sớm hết sức chứng chỉ và tài liệu về việc cử hành bí tích hôn phối như thế". (SD 4-4-2017)

G. Trần Ðức Anh, OP

Nguồn: 
Vatican Radio