Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực

Sau ba ngày,  thi thể của Đức cố Giám mục được bảo vệ trong hòm lạnh và quàn tại nhà nguyện TGM, để mọi người kính viếng, lúc 21giờ ngày 26.9, Cha Giuse Trần Văn Phúc chủ sự  nghi thức khâm  liệm,  trước sự hiện diện của ĐGM Giáo phận. (XIN XEM HÌNH)

- Đúng 8giờ sáng ngày 27. 9. 2011, ĐGM Giáo phận chủ sự nghi thức động quan.

- 8g30 linh cữu của Đức cố Giuse được Đức Tổng Giám mục, quí Giám mục, linh mục, gia đình linh tông và huyết tộc của Đức cố Giám mục rước về lễ đài, giữa hàng ngàn giáo dân.

 

Đến lễ đài, sau khi Đức cha Vinh Sơn chủ sự nghi thức tiếp nhận linh cữu Đức cố Giám mục Giuse, linh mục FX. Nguyễn Kim Long đọc điện thư chia buồn của Đức Thánh cha Bênêđictô qua ĐHY Quốc vụ khanh và qua Bộ Truyền giáo, điện thư của Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và điện thư của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Mở đầu thánh lễ an táng, Đức cha Vinh Sơn mời cộng đoàn phụng vụ cùng với Đức cố Giuse dâng thánh lễ cuối cùng. “Giáo phận Ban Mê Thuột chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị mục tử nhân hậu, có tầm nhìn xa trông rộng. Trong thời gian làm chủ chăn Giáo phận, ngài luôn quan tâm đến sự phát triển của Giáo phận trong hai lãnh vực: đào tạo con người và phát triển cộng đoàn. Ngài luôn khuyến khích các nữ tu quan tâm đến việc phát triển các nhà lưu trú, để các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện theo đuổi việc học và có được điều kiện giáo dục đạo đức tốt nhất. Ngài quan tâm đến việc đào tạo giáo lý viên trong toàn giáo phận và công việc truyền giáo. Những hạt giống mà Đức Cha Giuse đã gieo trồng trên khắp Giáo phận vẫn tiếp tục sinh nhiều hoa trái với sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.” (XIN XEM BÀI DẪN LỄ)

Cùng đồng tế với Đức cha Vinh Sơn có Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội - Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên chủ tịch HĐGMVN, Giám mục Gp. Nha Trang, nguyên Giám quản Gp. Banmêthuột. Đức cha Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Gp. Kontum. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Gp. Phú Cường. Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Gp. Kontum. Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Gp. Đàlạt. Đức cha Mathêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục phó Gp. Qui Nhơn. Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Gp. Nha Trang. Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, chi nhánh Xuân Lộc. Cha Giám đốc Đại chủng viện Nha Trang, cùng quí cha, quí tu sĩ nam nữ trong, ngoài giáo phận,  và khoảng 5000 giáo dân.
Ảnh hưởng cơn bão số 4, nhiều chuyến bay đã bị hủy, nên một số Đức giám mục không thể tham dự lễ an táng Đức cha cố Giuse !

Sau bài Tin Mừng ( Ga 12, 23 – 28), Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã chia sẻ thân phận hạt lúa mì : “Chính hạt lúa gieo xuống đất chấp nhận một sự mất mát, một sự chết đi, nhưng từ đó một mầm sống nẩy sinh...
Đời sống của mỗi người nằm trong một chương trình lớn lao bao gồm tất cả cuộc sống của nhân loại. Đến lượt cuộc sống của nhân loại lại chìm ngập trong một quy mô vĩ đại của toàn vũ trụ luôn chuyển động. Một bàn tay vô hình và toàn năng toàn tri vẫn liên tục điều khiển cuộc sống trong một kế hoạch rộng lớn mênh mông vô hạn. Bàn tay này chính là Thiên Chúa…
" (XIN XEM BÀI CHIA SẺ)

Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt, Đức cha Vinh Sơn đọc lời cảm tạ, (XIN XEM BÀI CẢM TẠ) .Cha Tổng đại diện thay mặt linh mục đoàn và giáo dân trong Giáo phận tâm tình trước linh cữu Đức cố Giám mục Giuse. ((XIN XEM BÀI)

Sau lời cảm tạ của người em ruột của Đức cố Giám mục, đại diện gia đình linh tông, huyết tộc,  linh cữu Đức cố Giuse được rước về phần mộ, bên cạnh người anh em giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Hòa chủ sự nghi thức làm phép huyệt. Quan tài từ từ được hạ xuống lòng đất, cùng với những nắm cát tiễn biệt tỏ lòng thương nhớ của quí Giám mục, linh mục, thân nhân của Đức cố Giám mục và giáo dân.

Một lẫn nữa, ĐGM Giáo phận Banmêthuột cảm ơn Đức Tổng Giám mục Phêrô, quí Đức cha , quí Linh mục , Tu sĩ, và tất cả mọi thành phần trong cộng đồng dân Chúa, đã tích cực tùy theo trách nhiệm của mình, đã làm cho thánh lễ an táng được trọn vẹn tốt đẹp...

Cuộc chia ly của Đức cố Giám mục hôm nay là bức thông điệp nhắn gửi mỗi người đang bước đi trên con đường hạt lúa, ý thức về tính bất toàn và giới hạn của thân phận con người. Đó là con đường của âm thầm từ bỏ và khiêm tốn, của kiên trì và lòng hi vọng. Bởi cái chết vốn là thành phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng với niềm xác tín vào Đức Kitô Phục sinh, tất cả mọi vất vả nhọc nhằn đau khổ trong cuộc sống rồi sẽ thăng hoa. Bởi một khi chấm dứt mọi sự trong tình yêu và sự trung tín với Đức Giêsu Kitô là một kết thúc rực rỡ vinh quang

 

 

BAN VH - TT GP. BMT

 

(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY)